İlk kez gün yüzüne çıkan fotoğraflar

İlk kez gün yüzüne çıkan fotoğraflar

Yakında seyirciyle buluşacak olan “Kasabadan Başkente, Başkentten Metropole Ankara” üst başlıklı belgesel, Ankara Büyükşehir Belediyesi için Nivan Yapım tarafından hazırlandı. Belgeselin metni gazeteci-yazar Selahattin Duman’ın imzasını taşıyor.

 Tiftik işçileri, Ankara Bedesteni - 1905

İlk kez gün yüzüne çıkan fotoğraflar

Belgeselin hazırlık çalışmaları sırasında Türkiye’de Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Topkapı Sarayı Müzesi Osmanlı Saray Arşivi,  VEKAM gibi pek çok kaynaktan yazılı ve görsel belgeler derlendi ve özel koleksiyonlardan yararlanıldı. Bunun yanı sıra Fransa, Almanya, İngiltere ve Amerika’daki arşivler de taranarak Ankara’nın farklı dönemlerine ait hiç bilinmeyen görüntülere ulaşıldı.

Kurtuluş Savaşı Mitingi