Gündemden Başlıklar-15/01/2010

Gündemden Başlıklar-15/01/2010

İŞTE DEMOKRATİK AÇILIMIN DETAYLARI

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, "demokratik açılım" sürecini kararlı şekilde sürdürdüklerini ve terörün sonlandırılmasına yönelik hükümet olarak sonuç alınacak, önemli, çok ileri, kapsamlı çalışmalar yaptıklarını açıkladı, demokratik açılımın "ince ince dokunarak" yürütüldüğünü bildirdi.

İçişleri Bakanı Atalay, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye içinde ve dışında kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini bildirdi. Atalay, "Terörün sona erdirilmesi için gereken ne varsa onu yapıyoruz. Bütün en ileri adımları atıyoruz ve ince ince dokunarak devam ediyor. Bu pek çok boyutları ve bütün boyutlarıyla yürütülüyor" dedi.

4 YENİ KURUM OLUŞTURULUYOR

İnsan hakları alanında dört kurum oluşturulacağını vurgulayan Atalay, bu kurumlarla ilgili kanun tasarısı çalışmalarının önemli ölçüde tamamlandığını söyledi ve bu kurumları Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu, Türkiye İnsan Hakları Kurulu, Kolluk Gözetim Komisyonu ve İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Kurulu olarak isimlendirdi.

HEDEF TERÖRÜ SONA ERDİRMEK

''Demokratik açılım'' sürecinde yürütülen çalışmalarla ilgili bazen ''içeriği bilinmiyor'' gibi ifadeler kullanıldığını anlatan Atalay, çalışmaların birinci hedefinin ''terörün sona erdirilmesi'', ikincisinin de ''demokratik standardın yükseltilmesi, temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi'' olduğunu söyledi.

FARKLI DİL VE LEHÇEDE YAYIN

Kısa vadeli olarak nitelenen ve daha çok idari tedbirler ve yönetmeliklerle gerçekleşen tedbirlerin büyük kısmının hayata geçirildiğini belirten Atalay, cezaevlerinde tutuklu ve hükümlerin yakınlarıyla farklı dil ve lehçelerde görüşmesine imkan sağlayan, yerel dil ve lehçelerde, farklı dil ve lehçelerde TRT'nin yayına başladığını, özel televizyon ve radyoların da farklı dil ve lehçelerde 24 saat yayın yapabilir şeklide yönetmeliğin değiştirildiğini bildirdi.

ÜNİVERSİTEDE YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ

Atalay, üniversiteler bünyesinde farklı dil ve lehçelerde enstitü, araştırma merkezi kurulması yönünde YÖK'ün tasarruflarının bulunduğunu, Türkiye'de ''Yaşayan Diller Enstitüsü'' kurulduğunu söyledi.

YOL KONTROLLERİ AZALACAK

Terörle mücadeleyi aksatmayacak şekilde, vatandaşlarımızın günlük yaşamın normalleşesini sağlayan adımların birbiri ardına atılmakta olduğunu anlatan Atalay, yol kontrollerinin azaltılması ve yayla yasaklarının asgari seviyeye indirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan genelgelerin valiliklere ve yetkili makamlara gönderildiğini belirtti.

Bu genelgelerin ekonomik ve insan hakları boyutu bulunduğunu dile getiren Atalay, ''Bunların dışında da günlük hayatta ülkemizin her köşesinde, insanımızın daha rahat edeceği demokratik süreçleri, uygulamaları devam ettiriyoruz. Bu konularda devletimizin farklı kurumları tarafından, büyük anlayış ve sorumluluk içinde ileri adımlar atılıyor'' diye konuştu.

Atalay, valiliklerin, kaymakamlıkların ve yerel yöneticilerin bu konulara ilişkin ileri adımları bulunduğunu ve vatandaşa ''daha fazla ilgi, sevgi esasına dayanan'', uygulamaların her yerde yaygınlaştığını vurguladı.

ÇOCUKLARIN YARGILANMASIYLA İLGİLİ DÜZENLEME

Bakan Atalay, orta vadeli olarak ifade edilen çalışmalar kapsamında da 18 yaş altındaki tüm çocukların çocuk mahkemelerinde yargılanmasına yönelik kanun tasarısının Meclis'e gönderildiğini, gündeme alınmayı beklediğini bildirdi.

İnsan haklarıyla ilgili yeni mekanizmaların kurulmasının bu sürecin en önemli sonuçlarından biri olduğunu ifade eden Atalay, ''İnsan haklarını, birey boyutunda daha da hücrelere kadar hissedilir şekle getirecek bazı tasarıların hazırlığı içindeyiz'' diye konuştu.

İNSAN HAKLARIYLA İLGİLİ YENİ DÜZENLEMELER

Türkiye İnsan Hakları Kurumu, Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu ve Bağımsız Kolluk Gözetim Komisyonu kurulması ile işkenceye karşı Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesinin ihtiyari protokolünün onaylanması ve öngördüğü ulusal mekanizmanın kurulması çalışmalarının, insan haklarıyla ilgili paket halinde ele alındığını ifade eden Atalay, bu kurumlarla ilgili kanun tasarısı çalışmalarının önemli ölçüde tamamlandığını bildirdi.

BM ihtiyari protokolünün onaylanmasıyla ilgili kanun tasarısının Bakanlar Kurulu'nca onaylandığını ve tasarı olarak Meclis'e gönderildiğini belirten Atalay, bu konunun Meclis'teki öncelikleri arasında bulunduğunu, Türkiye İnsan Hakları Kurumu'nun kurulmasına yönelik tasarının da Bakanlar Kurulu'nda imzalandığını, gelecek hafta Meclis'e gönderileceğini söyledi.

Atalay, Bağımsız Kolluk Gözetim Komisyonu hakkındaki kanun taslağı üzerindeki çalışmanın İçişleri Bakanlığı'nca tamamlandığını ve görüşlerin alınması için ilgili kurumlara gönderildiğini ifade etti. Bakan Atalay, görüş alınması sürecinin kısa tutulacağını ve tasarının gecikmeden Bakanlar Kurulu'nun önüne getirileceğini vurguladı.

AYRIMCILIKLA MÜCADELE

Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu'na ilişkin kanun çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğunu ve önümüzdeki hafta sivil toplum kuruluşlarının görüşüne sunulacağını belirten Atalay, ''Bütün bu kanun tasarılarının hazırlanası sürecinde biz katılımcı yöntemi mümkün olduğunca uygulamaya çalıştık. Akademisyenlerle, hukukçularla, insan hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleriyle toplantılar yaptık. Onların önerilerin aldık, sivil katılımı da mümkün olduğunca daha ileri seviyede yürütüyoruz. İnsan haklarıyla ilgili çalışlarda sivil toplum kuruluşlarının görüşleri önemlidir'' diye konuştu.  (AJANSLAR)

'OYLARIMIZ YÜZDE 26'YA DÜŞTÜYSE NİYE AĞLIYORSUNUZ SAYIN BAYKAL?'

Başbakan Erdoğan, Moskova'ya yaptığı "Çalışma ziyareti"nden dönüş yolunda, gezisini izleyen gazetecilerle gündemdeki konulara ilişkin "Ufuk turu" yaptı. İşte gazetecilerin soruları ve Başbakan Erdoğan'ın yanıtları...
 
İç politikada son günlerin tartışla konusu olan "Sivil faşizm" iddiaları için ne diyorsunuz? ERDOĞAN: Tek parti diktası diyorlar... Sivil faşizm diyorlar... Ey Baykal ve yandaşları böyle bir durum varsa, AK Parti'nin oyları yüzde 26 artıya düştüyse, zil takıp oynayacağınıza, sivil diktadan bahsediyorsunuz. Oyumuz 26 veya daha aşağıya düştüyse CHP ile MHP'nin toplamı 40'lara varır. Durum böyle ise niye ağlıyorsunuz. Seçimlere kalmış 1.5 sene. Daha yükselirsin. Halk seni seçer. Millet getirirse iktidara gelirsin. Ama iftiralarla bir yere varmak mümkün değil... Bu ülkede demokrasinin çıtası yükseldiyse bu AK Parti sayesinde oldu. Konuşulmayan çok şey AK Parti ile konuşulur hale geldi. 7 yıl, 8 yıl, 10 yıl öncesine gidelim, köşe yazarlarına kimler müdahale ediyordu? Olağanüstü hali bir kenara koyamayız. Nereden nereye geldik. Güneydoğu'da vatandaşlarımızın birçok müktesabatı nasıl kazandığını biliyoruz. Roman vatandaşlarımız kimsenin gündeminde değildi. Biz girince MHP hazırlığa girişti. Günaydın. Düne kadar Roman yok muydu? Ben daha önce "Kürt sorunu" diye de açılım görmedim. 2005'te Diyarbakır'da "Kürt sorunu"nu telaffuz ettim. Şimdi "Milli birlik ve kardeşlik projesi" azınlıkları da, Alevileri de, Romanları da kapsıyor. İnşallah bu alanlarda sonuçlara gideceğiz. Alevi Çalıştayı'nın 28 Ocak'ta finali olacak. Bir rapor hazırlayacaklar. Hayata geçirmek için çalışmalar yapacağız. Genelgeyle yapılacaklar, yasayla yapılacaklar, anayasa değişikliği ile yapılacaklar şeklinde öncelik sırasına göre çözümler üreteceğiz.

ROMANLARA ÖZEL YERLEŞKE

Romanlar için de durum böyle. 40 küsur ilde yaşıyorlar. Yerleşik düzene geçmeleri için özel idareler, belediyeler ve TOKİ çalışıyor. Onların yaşam alışkanlıklarına göre yerleşkeler yapılacak. TOKİ proje hazırlıyor. Süratle yapılaşma olacak. Bazı belediyeler arazi verebileceklerini bildirdiler. Bir Roman çocuğunu okula gönderdiğinde bazı yerlerde, diğer veliler çocuklarını o sınıftan alıyorlardı. Bu bir zulümdür. Ortadan kaldıracağız... Roman vatandaşlarımız şimdi okul lafını duyunca çok neşelendiler. Okulları olacak, alışveriş yerleri olacak, sosyal mekanları olacak. Topluma kazandırılacaklar.

Referandum süresini kısaltmayı öngören anayasa değişikliğiyle amacınız ne?
ERDOĞAN:
Bu tür düzenlemeleri 120 günden daha kısa sürede, süratle yapabilmeliyiz. Türkiye referanduma alışsın. Bizde referandum zor oluyor. Geçmişte referandumlara pek başvurulmuyordu.

BDP'nin söylemlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ERDOĞAN: DTP ile aynı yanlışlara düşülmeden, demokratik parlamenter sistem içinde, temkinli, ihtiyatlı olarak bu çatı altında siyaset yapmalarını isterim. Bu çatı altında demokratik hakları ciddi manada var. O kürsü çok imkan veriyor. Orada bir çok şeyi söylediler. Farklı bir yerde farklı şekilde söylemler arzu edilmeyen neticeler getirdi. Hep söyledik, tüzel kişiliklerin kapatılmasına karşıyız. Kişi suç işlerse cezasını ödesin. Kalkıp da otobüsü cezalandırmanın anlamı yok.

'BİZ ZATEN O YERDEYİZ'
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in açıklamalarını izliyor musunuz?

ERDOĞAN:
Önce zehir zemberek konuştu, ertesi günü geriye sardı. Şık değil, çirkin. Ben, "Sen siyasetçi değilsin" demem, "Asla siyaset yapamaz, kanaat belirtemez" demem. Çünkü seçimle geliyor. Ama siyasetçinin ne dediğini iyi bilmesi lazım. Konuşurken ahlaki ölçüler içinde kalması lazım. AK Parti'nin bölgede yaptığı çalışmalar var, 80 yıl içinde yapılmamış yatırımlar. Görmezlikten gelmek hiç yakışmaz. Baydemir bizden önceki iktidarlar döneminde belediye başkanı olsaydı, eline para geçmezdi. Bu kadar borçlu... Parasına el konurdu. Biz geldik "Yüzde 40 kesinti, yüzde 60 belediyelere gidecek" dedik. Hiçbir parti ayrımı yapmadık. O parayla iş yapabiliyorlar... Baydemir'in son çağrısına gelince, "Biz zaten o yerdeyiz"...

DAR KAPSAMLI DEĞİŞİKLİK

Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin 10-12 maddelik Anayasa değişikliği paketinden söz etti. Böyle bir çalışma var mı?
ERDOĞAN
: Siyasi partiler, yasa ve anayasa düzenlemeleri yapmakla mükellef. Anayasa değişikliğine Türkiye'nin ihtiyacı olduğu kaçınılmaz. Ama şartlar böyle çok detaylı değişikliğe imkan vermiyor. Konuyla ilgili çalışmalarımız 2007'de başladı. 14 Mart süreciyle kesintiye uğradı. Bu çalışmalarımızı sürdürdük. Şöyle adım olacak dersem yanlış olur. Bir hazırlık mevcut. Toplumdan talep geliyor, konsensüs parlamento içinde olursa... Baykal'ın anladığı anlamda konsensüs değil, uzlaşmada ne anladığını bir türlü açıklamadı. Yüzde 100 uzlaşma olur diye bir iddia içinde değiliz. Uzlaşma yönünde çaba gösteririz, kim uzlaşma adımı atarsa, biz de atarız. Daha önce "Anayasa değişikliğiyle ilgili uzlaşma komisyonu oluşturalım" dedik. CHP üye vermedi. Anayasa değişikliği dar kapsamlı olur. Geniş olmaz. Muaccel olması gereken çalışma gündeme gelebilir. Meclis'i günlerce meşgul edecek paket olmaz. En basit değişikliklerde bile çalışmaları kilitliyorlar. Madde sayısı az olan bir anayasa değişikliği yapabiliriz.

Türkiye milletvekilliği gündeme gelebilir mi?
ERDOĞAN
: Siyasi Partiler ve Seçim Yasaları'nda değişiklik konsensüse bağlı. Hangi konuların gündeme geleceğini diğer partilerin yaklaşımı belirler.

2010'da ekonomi için nasıl bir perspektif görüyorsunuz?
ERDOĞAN
: Finans sektörümüz krizden etkilenmedi. İşsizlikte bile oranlara baktığımızda en az hasarı biz gördük. İşsizlik 10.7'ydi biz göreve geldiğimizde... Ekonomik göstergeler 2010'da yükselmeye başladı. Son çeyreğin rakamları açıklandığında bunu göreceğiz. 2010 yılı büyüme tahminiz mütevazi. Yüzde 3,5. Ama ben bunun üzerinde olacağına inanıyorum.
(ERDAL ŞAFAK)

Gündemden Başlıklar-15/01/2010

YEŞİL'İN TİLKİSİ ADLİYEDE

İstanbul polisinin uyuşturucu şebekesine yönelik uzun süreli takibinin ardından gerçekleştirilen operasyonda 12 adamı ile birlikte gözaltına alınan 'tilki' lakaplı Selim Işık adliyeye sevk edildi.

Faili meçhul cinayetlere damgasını vuran "Yeşil" lakaplı Mahmut Yıldırım'ın haraç istediği, Alaattin Çakıcı'nın "çok yakın dostumdur" dediği "Tilki Selim" lakaplı Selim Işık İstanbul'da yakalanmıştı.

Selim Işık emniyetten çıkışları sırasında basın mensuplarının "Yeşil ile görüştünüz mü?" yönündeki sorularını cevapsız bıraktı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 7 aylık takibi sonucu gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında S.I.'nın da bulunduğu 12 şüpheli Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Emniyetten çıkışları sırasında basın mensupları Selim Işık'a, basına da yansıyan "Yeşil" kod adlı kişiyle yaptığı görüşmeyi sordu. Ancak Selim Işık soruları cevaplamadı.

Bu arada operasyon kapsamında zanlılardan ele geçirilen lüks araçlar da emniyet önüne getirildi. Üsküdar'daki villasına 12 Ocak 2010 tarihinde yapılan narkotik operasyonuyla yakalanan S.I ve adamlarıyla birlikte 71 kilogram eroin ele geçirilmişti.


TİLKİ SELİM 71 KİLO EROİNLE YAKALANDI

Birçok uyuşturucu kaçakçılığı davasında adı geçen "Tilki Selim" lakaplı Selim Işık ve 11 adamı, 6 ilde yapılan operasyonlar sonucu ele geçti

 

Faili meçhul cinayetlere damgasını vuran "Yeşil" lakaplı Mahmut Yıldırım'ın haraç istediği, Alaattin Çakıcı'nın "çok yakın dostumdur" dediği "Tilki Selim" lakaplı Selim Işık İstanbul'da yakalandı. 6 ilde gerçekleştirilen ve 71 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonda Yüksekova Çetesi Davası'nda yargılanan emekli binbaşı Ayhan Pehlivanoğlu ile aralarında bazı PKK'lıların da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 99'da 13 kişinin yanarak ölmesiyle sonuçlanan Kadiköy Mavi Çarşı saldırısının faillerinden olduğu gerekçesiyle ömür boyu hapse mahkûm edilen Azime Işık'ın babası C. Işık da bulunuyor. Ele geçirilen 71 kilo eroinin Selim Işık'a ait olduğu öne sürüldü. Kurnazlığı nedeniyle 'Tilki Selim' lakabını alan Selim Işık, aynı zamanda Susurluk kazası öncesinde Yeşil tarafından öldürüldüğü iddia edilen MİT muhbiri İranlı Asgar Smitko'nun bacanağı. Işık, Hakkâri'nin Yüksekova İlçesi Esendere Beldesi Çılık Köyü nüfusuna kayıtlı. Ancak Van Başkale'de ikamet ediyor. Eroin ticaretini İran bağlantılı olarak Van - İstanbul -Avrupa hattında yaptığı ileri sürülüyor. Adı pek çok faili meçhul cinayetle anılan 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın son görüştüğü kişilerden biri olan Işık'tan uzun süredir haber alınamıyordu.

ÇAKICI: YAKIN DOSTUM
Selim Işık'ın adı, İran bağlantılı Van- İstanbul-Avrupa hattında eroin ticareti yaptığı iddiasıyla çeşitli davalarda da geçti. Alaattin Çakıcı da cezaevinde kendisini sorgulayan Belçikalı iki müfettişe verdiği ifadede Tilki Selim'den "uyuşturucu kaçakçılarının korkulu rüyası" diye bahsetti. Çakıcı, "Soyadını biliyor musun?" sorusu üzerine "Benim çok yakın dostumdur, ama ne soyadını ne de adresini biliyorum. Ama bilsem de söylemem" dedi. 1980'li yıllarda yüzlerce kişinin tutuklandığı "Babalar Operasyonu'nda gözaltına alınan Dündar Kılıç'ın ifadesinde de Tilki Selim adı geçmişti. Mehmet Eymür'ün 1987'de kaleme aldığı MİT raporunda da Tilki Selim hakkında bilgi bulunuyordu. Işık'ın hem uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı, hem de yapanları ihbar ederek para kazandığı da iddialar arasındaydı.
(Veli SARIBOĞA -Tamer OSKAY SABAH)

'Yap, ama yalnız yeme'

 

 

DARBENİN 'AMA'SI OLMAZ

Bakan Bağış, muhalefetin AB süreci ve Arınç'a suikast iddiaları ile ilgili tutumunu eleştirerek "Demokrasinin, insan haklarının 'ama'sı olmaz. Ya savunursunuz, ya savunmazsınız" dedi
Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, "Demokrasinin insan haklarının 'ama'sı olmaz, 'fakat'ı olmaz. Ya savunursunuz. Ya savunmazsınız" dedi. Bağış, 1982 Anayası'sının 'darbe anayasası olduğunu ve değiştirilmesi gerektiğini kaydetti. Bağış, İstanbul Ticaret Odasının (İTO) ocak ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, İTO'da açılan AB bilgi merkezinin iş dünyasının Avrupa'nın kapılarını açmak için çok önemli bir adım olacağını belirtti. Salonda asılı AB, Avrupa Komisyonu ve Türk bayraklarına değinen Bağış, "Bu bayrakların yan yana durması demek Türkiye'nin 50 yıl öncesi gibi darbelerden sonra Başbakanlarını idam eden bir ülke olmaktan çıkmış olması demek. Türk iş adamının güçleniyor olması demek" dedi.

'BİZDE FELAKET TELLALLARI ÇOK'
Bağış, 2009'da ilk kez oluşturulan AB kalıcı Konsey Başkanlığı'nı Belçika'nın üstlendiğini anımsattı ve şöyle konuşu: "Herkes onun muhalefet döneminde Türkiye aleyhine ettiği sözleri gündeme getirdi. Bizde maalesef felaket tellalları çok. Türkiye ile müzakereleri AB üyesi 27 ülke oy birliği ile başlattı. Bu Türkiye'nin üyelik sürecinin devam ettiğinin göstergesidir. Biz yavaş mı gidiyoruz? Hırvatistan'da bir Başbakan Yardımcısına suikast iddiaları olsa o magazinleştirilir miydi sizce? Hırvatistan'da muhalefet liderlerine sorsanız 'bu ülkede darbeye karşı mısınız' diye? Cevabın içinde 'ama, fakat' diye kelimeler olur muydu? Demokrasinin insan haklarının 'ama'sı olmaz, 'fakat'ı olmaz. Ya savunursunuz. Ya savunmazsınız."

DARBEYLE YAPILAN ANAYASA
Bakan Bağış, Türkiye'nin her geçen gün kalkındığını ve modern bir ülke haline geldiğini belirtirken, "Ah bir de birbirimizin sakalıyla, bıyığıyla, düşünceleriyle, okuduğu kitaplarla uğraşmayı bırakıp ortak paydalarımızda bir bütünleşebilsek" diye konuştu. Türkiye'nin yeni bir anayasa yapması gerektiğini de vurgulayan Bağış şunları söyledi: "Bugünkü Anayasa, 80 darbesiyle yazılmış Anayasadır. Darbeyle yazılmış Anayasa asgari anayasa olur. Bugünkü Anayasa bizi mıknatıs gibi geri çekiyor. Muhalefete dedik ki (Bir Anayasa taslağı hazırlayın) ama cevap yok. Ama bana cevap veremeyenler tarihe nasıl cevap verecekler?" diye konuştu. Ruhban okulu konusunu ise "İnsan hakları meselesi" diye nitelendiren Bağış, "Okul açılırsa, 72 milyonluk Türkiye'ye zararı olacağına inanmıyorum" dedi.

DEVLETTE YENİ TEAMÜL

Devlet teamüllerine bir yenisi daha eklendi. Haftada bir gün olağan olarak Başbakan Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile görüşen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin ile de ayda bir görüşmesi benimsendi. Bu görüşme Cumhurbaşkanı Gül'ün talebi üzerine hayata geçirildi. Geçen ay Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin'i kabul eden Gül, bu kararı ile görüşmeyi rutin hale getirdi. Dün bu çerçevede Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen ikinci görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Gündemdeki gerilimli konularla ilgili tarafların görüşünü almak konusunda hassas bir denge gözeten Gül'ün oluşturduğu bu yeni teamül de devletin zirvesindeki kanalları açık tutma konusundaki kararlılığına bağlandı. (Uğur BECERİKLİ / ANKARA)

ÜNİVERSİTE SINAVINDA YENİ PUAN TÜRLERİ

Üniversiteye girişte bu yıldan itibaren uygulanacak sınavda, puan türleri yükseköğretim programlarının özelliklerine göre farklılık gösteriyor. Adayların, sadece tercih etmek istedikleri bölümler için istenen soruları yanıtlamaları, yerleşmede avantaj sağlayacak.

Başvuruları 18 Ocak-12 Şubat tarihleri arasında yapılacak birinci aşama sınavı olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) kılavuzunda, hangi bölümler için hangi puan türlerinin esas alınacağı duyuruldu.
Bundan önceki uygulamada ''Sözel'', ''Sayısal'' ve ''Eşit Ağırlıklı'' olarak belirlenen puan türleri, yeni sistemde YGS'de toplam 6, Lisans Yerleştirme Sınavlarında (LYS) toplam 12 ayrı alt puan türü olarak düzenlendi. Bu durumda birinci ve ikinci aşama sınavlarında toplam 18 ayrı puan türü olacak.
YGS'de Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinin her birinden 40'ar olmak üzere toplam 160 soru yöneltilecek. YGS puanları hesaplanırken, her bir testin ağırlığının farklı olduğu YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puan türleri hesaplanacak.

YGS'nin alt puan türleri eski sistemle karşılaştırıldığında, YGS-1 ve YGS-2 ''Sayısal'', YGS-3 ve YGS-4 ''Sözel'', YGS-5 ve YGS-6 da ''Eşit Ağırlıklı'' puan türlerine karşılık geliyor.

PUAN TÜRLERİ VE KAPSADIĞI TESTLER

YGS'deki puan türleri, kapsadığı testler ve puan türünün hesaplanmasında baz alınacak test yüzdeleri şöyle:

-YGS-1: Temel Matematik (Yüzde 40), Fen Bilimleri (Yüzde 30), Türkçe (Yüzde 20), Sosyal Bilimler (Yüzde 10)
-YGS-2: Fen Bilimleri (Yüzde 40) ve Temel Matematik (Yüzde 30), Türkçe (Yüzde 20), Sosyal Bilimler (Yüzde 10)
-YGS-3: Türkçe (Yüzde 40), Sosyal Bilimler (Yüzde 30), Temel Matematik (Yüzde 20), Fen Bilimleri (Yüzde 10)
-YGS-4: Sosyal Bilimler (Yüzde 40), Türkçe (Yüzde 30), Temel Matematik (Yüzde 20), Fen Bilimleri (Yüzde 10)
-YGS-5: Türkçe (Yüzde 37), Temel Matematik (Yüzde 33), Sosyal Bilimler (Yüzde 20), Fen Bilimleri (Yüzde 10)
-YGS-6: Temel Matematik (Yüzde 37), Türkçe (Yüzde 33), Fen Bilimleri (Yüzde 20), Sosyal Bilimler (Yüzde 10).

YGS PUAN TÜRLERİYLE GİRİLEBİLECEK ÖN LİSANS PROGRAMLARI

YGS için belirlenen puan türlerinin her biriyle girilebilecek yükseköğretim programları farklı olacak.
Örneğin YGS-1 puan türüyle ön lisans programları olan Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Harita ve Kadastro, İnşaat Teknolojisi, Makina, Mekatronik, Otomotiv Teknolojisi; YGS-2 ile Ağız ve Diş Sağlığı, Anestezi, Boya Teknolojisi, Çevre Sağlığı, Kağıt Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Maden Teknolojisi; YGS-3 ile Basın ve Yayıncılık, Adalet, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik; YGS-4 ile Aşçılık, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Çocuk Gelişimi, Geleneksel El Sanatları, Görsel İletişim, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Turizm Animasyonu, Marka İletişimi; YGS-5 ile Basım ve Yayın Teknolojileri, Emlak ve Emlak Yönetimi, İkram Hizmetleri, Kooperatifçilik, Kuyumculuk ve Takı Tasarımı, Mimari Restorasyon, Otobüs Kaptanlığı, Posta Hizmetleri, Turizm ve Seyahat Hizmetleri; YGS-6 ile Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgi Yönetimi, Çay Eksperliği, Deniz ve Liman İşletmeciliği, İnsan Kaynakları Yönetimi, Tapu ve Kadastro, Ormancılık ve Orman Ürünleri, Pazarlama gibi bölümlere girilebilecek.

YGS İLE GİRİLEBİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

Bazı lisans programları, YGS puan türleri ile öğrenci alacak. Kimya Öğretmenliği YGS-2, Okul Öncesi Öğretmenliği programına YGS-5; Özel Eğitim Öğretmenliği, Zihin Engelliler Öğretmenliği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Görme Engelliler Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği, İlahiyat gibi programlara YGS-4; Üstün Zekalılar Öğretmenliği, İşletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul), İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul) programlarına YGS-6 puan türüyle öğrenci yerleştirilecek.

LYS PUAN TÜRLERİ

LYS'de puan türleri MF-1, MF-2, MF-3, MF-4, TM-1, TM-2, TM-3, TS-1, TS-2 ve DİL-1, DİL-2, DİL-3 olarak değişiyor.
MF grubu eski sistemde ''Sayısal'', TM grubu ''Eşit Ağırlıklı'', TS grubu da ''Sözel'' puan türlerine karşılık geliyor.
MF ile ilgili puan türlerinde, Matematik, Geometri, Fizik, Kimya ve Biyoloji sorularının ağırlığı çeşitli oranlarda değişiyor.
TM ile ilgili puan türlerinde Matematik, Geometri, Türk Dili ve Edebiyat ile Coğrafya-1 testleri, TS ile ilgili puan türlerinde Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya-1, Tarih, Coğrafya-2 ve Felsefe grubu testleri yer alıyor.
DİL puan türünde ise LYS'de dil sorularının ağırlığı alt puan türlerine göre değişiyor. DİL-1'de ikinci aşama sınavındaki dil sorularının ağırlığı yüzde 65, DİL-2'de yüzde 50, DİL-3'de yüzde 20 olacak. Sınavın birinci aşaması olan YGS, DİL puanlarını, DİL-1 alt puanında yüzde 35, DİL-2 alt puanında yüzde 50, DİL-3 alt puanında ise yüzde 80 oranında etkileyecek.

LYS PUANLARINA GÖRE GİRİLEBİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Matematik, Bilgisayar Bilimleri, Astronomi ve Uzay Bilimleri programlarına MF-1, Fen Programları, Biyoloji, Biyoloji Öğretmenliği, Fizik, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Kimya programlarına MF-2; Tıp, Eczacılık, Veteriner, Ebelik (Fakülte), Hemşirelik (Fakülte), Beslenme ve Diyetetik (Fakülte), Biyokimya, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte), Genetik ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji ve Genetik programlarına MF-3, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Biyomedikal Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Deri Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Orman Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Uzay Mühendisliği programlarına MF-4 puan türü ile öğrenci yerleştirilecek.
Ekonomi, İktisat, Maliye, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Bankacılık ve Finansman (Fakülte), Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) programlarına TM-1; Hukuk, Sınıf Öğretmenliği, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği İlişkileri TM-2; Arkeoloji, Antropoloji, Çocuk Gelişimi (Fakülte), Felsefe Grubu Öğretmenliği, Psikoloji, Sosyoloji programlarına TM-3 puan türüyle öğrenci kabul edilecek.

TS-1 puan türüyle Coğrafya Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Medya ve İletişim; Radyo, Sinema ve Televizyon; TS-2 puan türüyle Tarih, Tarih Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Sanat Yönetimi gibi programlara girilebilecek.
Dil puan türlerinde ise genellikle İngilizce, Almanca ve Fransızca ile ilgili bölümler DİL-1, Batı dilleri ile ilgili bölümler DİL-2, Doğu dilleri ile ilgili bölümler de DİL-3 puan türüyle öğrenci alıyor.(AA)

KOZMİK HAKİM HASTALANDI

Hakim Kadir Kayan'ın rahatsızlanması nedeniyle, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı Kirazlıdere'deki Seferberlik Tetkik Kurulu'nda aramalara 2 gün ara verildiği öğrenildi.

Hakim Kayan'ın grip nedeniyle rapor aldığı belirtiliyor.
(CİHAN)

BİZE ULAŞIN