Kutsal Emanetler

Kutsal Emanetler

HABER: Taha DAĞLI

Kutsal Emanetler
Hilafetin Osmanlı İmparatorluğu'na geçmesi ile birlikte İstanbul'a getirilen Mukaddes Emanetler, 1517 yılından bu yana Topkapı Sarayı'nda bulunan "Hırka-i Saadet Dairesi"nde büyük bir titizlikle korunmaktadır. Topkapı Sarayı'nın "Hırka-i Saadet Dairesi" olarak adlandırılan bölümünde muhafaza edilen "Mukaddes Emanetler", Hz. Muhammed (sav) ve yakınlarının değerli eşyalarından oluşur. Bu eşyalar "Emanet-i Mubareke" adıyla da anılır. Mukaddes Emanetler, Topkapı Sarayı'nda Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan "Üçüncü Avlu"da bulunan bir odada korunmaktadır. Sedefkar Valisi tarafından yaptırılan "Hırka-i Saadet Dairesi" zarif kakmalı kapısı, dört pencere ve üç gömme dolabıyla Osmanlı sanatının en güzel örneklerinden biridir.

Kutsal Emanetler

Mukaddes Emanetler'in büyük kısmı, Yavuz Sultan Selim'e iki kişi tarafından teslim edilmiştir. Biri hilafeti Yavuz Sultan Selim'e devreden 3. Mütevekkil, diğeri ise Kahire'ye kadar gelerek Mekke ve Medine'nin anahtarını teslim eden Emir Ebu Numey'dir. 1517 yılından günümüze kadar büyük bir titizlikle korunan Mukaddes Emanetler şu parçalardan oluşmaktadır:

Kutsal Emanetler

Hırka-i Saadet
Hz. Muhammed (sav)'in Ka'b b. Züheyr'e hediye ettiği hırka, Mukaddes Emanetler'in en önemlisi olarak sayılmaktadır. Sırayla Emevilere ve Abbasilere intikal eden bu hırka, bir müddet Mısır'da muhafaza edilmiş ve Abbasi halifeleri tarafından bazı merasimlerde giyilmiştir. manlı halifelerinden bazıları da çıktıkları seferlerde Hırka-i Saadet'i yanlarında götürmüşlerdir.

Kutsal Emanetler

Hırka-i Saadetin korunduğu dolap

Kutsal Emanetler

Dendan-ı Saadet
Hz. Muhammed (sav)'in Uhud Savaşı sırasında kırılan dişlerinin bir parçasıdır. Silindir şeklinde, altın çerçeveli, üzeri zümrüt ve yakut kaplı altın bir kutunun içinde muhafaza edilmektedir.

Kutsal Emanetler


Sancak-ı Şerif
Hz. Muhammed'in siyah renge yakın yünlü kumaştan sancağıdır. Osmanlılar zamanında seferlere götürülen bu sancak yıpranmış olduğu için yeşil bir kumaş üzerine yerleştirilmiştir.

Kutsal Emanetler


Sakal-ı Şerifler
Hırka-i Saadet dairesinde birçok Sakal-ı Şerif (Hz. Muhammed'in sakalı) vardır. Bunlar altın çerçeveli camdan kutularda ve mücevher kutularında saklanmaktadır.

Kutsal Emanetler


Kadem-i Saadet
Hz. Muhammed (sav)'in dört adet ayak izi. Hırka-i Saadet dairesinde gömme dolapta muhafaza edilmektedir. Abdulmecid tarafından Trablusgarp'tan getirilmiştir.

BİZE ULAŞIN