Zamanda Yolculuk-25 Ocak


25 OCAK 1072 - Divan-ı Lügat-it Türk, Türk kültürün ilk Türkçe dilinde yazılan Sözlük eseri, Kaşgârlı Mahmut tarafından yazılmaya başlandı (10 Şubat 1074'te bitirildi).

Türk Dili'nin en eski ve değerli sözlüğünün, elde bulunan tek yazma nüshası, 1266 yılında Şam'da yaşayan müstensih Muhammed bin Ebû Bekir ibn Ebi'l-Feth es-Sâvî ed-Dimaşki tarafından temize çekilip 1 Ağustos 1266 tamamlanmış.El yazma nüshası 638 sayfadır ve yaklaşık 9000 Türkçe kelimenin ve cümlenin oldukça ayrıntılı Arapça ve başka dillerde açıklamasını içerir. Ayrıca Türklerin tarihine, coğrafi yayılımına, boylarına, lehçelerine ve yaşam tarzlarına ilişkin kısa bir önsöz ve metin içine serpiştirilmiş bilgiler içerir.

1915 yılında İstanbul’da tesadüfen Ali Emiri Efendi  tarafından eski Maliye Nazırarından Nafiz Beyin akrabası yaşlı bir hanım tarafından Sahaflar Çarşısı’nda satılması için Burhan Bey’in sahaf dükkanına bırakılan bu Divanü Lugâti’t-Türk’ün birinci nüshası eseri üç lira da bahşiş verip toplam otuzüç liraya satın almış. Ali Emiri yazması, Sadrazam Talat Paşa'nın  araya girmesi ile Kilisli Rıfat Bilge Bey'in denetimi altında 1915 - 1917 yılları arasında üç cilt hâlinde basılmış hemen bütün dünya Türkologlarının ilgisini çekmiştir.

HAZIRLAYAN: NİLÜFER ŞENSÖZ

KAYNAK: SABAH ARŞİV, AA, VİKİPEDİ 

 

25 OCAK 1327 - III. Edward İngiltere kralı oldu.
III. Edward, lakabı Windsor'lı Edward,Fransa ile Yüz Yıl Savaşları'nı (1337-1453) başlatan İngiltere kralı (1327-1377). Çocukları arasındaki taht mücadelesi kuşaklar boyunca sürmüş ve Güller Savaşları (1455-1485) ile doruğuna ulaşmıştır.

 

25 OCAK 1348 - Venedik’te yüzlerce kişinin ölümüne neden olan bir deprem meydana geldi.

25 OCAK 1363 - Sırp Sındığı Savaşı'nı Osmanlı Devleti kazandı.

25 OCAK 1554 - São Paulo (Brezilya) şehrinin kuruluşu.

25 OCAK 1579 - Utrecht antlaşması imzalandı ve günümüz Hollanda'sının temelleri atılmış oldu.

25 OCAK 1755 - Moskova Üniversitesi kuruldu.

25 OCAK 1831 - I. Nicolas ve Romanov'ların düşmesiyle Polonya'nın bağımsızlığı ilan edildi.

BİZE ULAŞIN