Berat Gecesi'nin önemi

Berat Gecesi'nin önemi

"Berât” kelimesinin aslı, berâettir.

Berâet de "el-berâe" kelimesinin Türkçe'deki kullanılış şeklidir. Kelime anlamı ise: Berî olmak, aklanmak, bir zorluktan kurtarmak, temiz ve suüsuz çıkmak demektir.

Bu mübarek geceye de; bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle ‘Mübarek gece’, günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle ‘Beraat gecesi’ ve kulların ihsâna kavuşmaları nedeniyle de ‘Rahmet gecesi’ gibi adlar verilmiştir.

Şaban ayının 15. gecesi, Berât gecesidir.

Berat Gecesi'nin önemi

Bu gecenin beş özelliği vardır:

1) Bu gecede önemli işlerin seçimi ve ayırımı yapılır.

2) Bu geceyi ibadetle geçirenlere yardımcı olması amacıyla Allah tarafından melekler gönderilir.

3) Bu gece bağışlanma ve af gecesidir.

4) Bu gecede yapılan ibadetlerin fazileti çok büyüktür.

5) Bu gecede Peygamberimize şefaat yetkisinin tamamı verilmiştir. Bu yetkinin üçte biri Şaban’ın onüçüncü günü, üçte biri Şaban’ın ondördüncü günü, geri kalan üçte biri de Şaban’ın onbeşinci günü verilmiştir.

Berat Gecesi'nin önemi

Beraat gecesi Rabbimiz; tevbe, istiğfar ederek pişmanlık duyan günahkârların cümlesini affedeceğini bildiriyor.

Ancak şu sekiz sınıfın KESİN TEVBE ETMEDİKÇE bu aftan istifadelerinin olamayacağını da işaret ediyor:

1-Allah'a şirk koşanlar.

2-Ana-babalarına isyan eden, onların kalblerini kırıp gönüllerini yıkanlar.

3-İçkiye devam edenler.

4-Falcılık edip gelecekten haber verenler.

5-Din kardeşine besledikleri kinden vazgeçmek istemeyenler.

6-Adam öldürmekten pişmanlık duymayanlar.

7-Nikâhsız aile ile yaşayanlar.

8-Akrabalarıyla alâkayı kesip ihmal edenler.

Berat Gecesi'nin önemi

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) bizlere şöyle buyurmuştur:

“Şaban ayının yarısı (Berâet gecesi) gelince: gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Cenâb-ı Allah o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne iner ve şöyle der: Benden af dileyen yok mu; onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu; rızık vereyim. Şifaâ dileyen yok mu; ifâ vereyim. ”

Peygamber Efendimiz A.S.V. bu gece Rabbine şöyle dua etmiştir: "Allahım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım. Senden, yine Sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen Kendini senâ ettiğin gibi yücesin."

(et-Tergib ve't-Terhîb, 2:.119, 120.)

Berat Gecesi'nin önemi

"Bu kapılar ne zamana kadar açık kalacak?"

Ebu Hüreyre Radıyallahu And’dan rivayet edildiğine göre: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz şöyle buyurmuştur:

—Şaban ayının on beşinci gecesinin ilk vaktinde Cebrail (a.s) bana geldi; şöyle dedi:

—Ya Muhammed, başını semaya kaldır.

Sordum.

—“Bu gece nasıl bir gecedir?

Berat Gecesi'nin önemi

Şöyle anlattı:

“Bu gece, Allah-u Teala, rahmet kapılarından üç yüz tanesini açar. Kendisine şirk koşmayanların hemen herkesi bağışlar. Meğer ki, bağışlayacağı kimseler büyücü, kahin, devamlı şarap içen, faizciliğe ve zinaya devam eden kimselerden olsun. Bu kimseler tövbe edinceye kadar, Allah-u Teala onları bağışlamaz. Gecenin dörtte biri geçtikten sonra, Cebrail yine geldi ve şöyle dedi: Ya Muhammed başını kaldır. Bir de baktım ki, cennet kapıları açılmış.

Berat Gecesi'nin önemi

Cennetin birinci kapısında dahi bir melek durmuş şöyle sesleniyor:

"Ne mutlu bu gece rüku edenlere. İkinci kapıdan dahi bir melek durmuş şöyle sesleniyordu: "Bu gece secde edenlere ne mutlu"

Üçüncü kapıda duran melek dahi, şöyle sesleniyordu: "Bu gece dua edenlere ne mutlu."

Berat Gecesi'nin önemi

Dördüncü kapıda duran melek dahi şöyle sesleniyordu: -"Bu gece, Allah'ı zikredenlere ne mutlu".

Beşinci kapıda duran melek dahi, şöyle sesleniyordu: "Bu gece Allah korkusundan ağlayan kimselere ne mutlu."

Altıncı kapıda duran melek dahi, şöyle sesleniyordu: "Bu gece Müslümanlara ne mutlu."

Yedinci kapıda da bir melek durmuş şöyle sesleniyordu: "Günahının bağışlanmasını dileyen yok mu ki, günahları bağışlansın.

Bunları gördükten sonra, Cebrail'e sordum: "Bu kapılar ne zamana kadar açık kalacak?"

Şöyle dedi: "Ya Muhammed, Allah-u Teala, bu gece, Kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısı kadar kimseyi cehennemden azat eder."

BİZE ULAŞIN