İşte kare kare Mevlana Dergahı

İşte kare kare Mevlana Dergahı

Mevlâna Dergâhı'nın çekirdeğini Kubbe-i Hadra'nın örttüğü türbe ile şeriat- tarikat sembolleri olan semâhâne ve mescit oluşturuyor.

İşte kare kare Mevlana Dergahı

Dervişân (Dervişler) Kapısı dergâhın batısında yer alıyor. Bu kapıdan iki tarafı derviş hücreleriyle çevrili bir koridorla geniş avluya geçiliyor.

İşte kare kare Mevlana Dergahı

Dergâh avlusunun batı ve kuzeyini L şeklinde çevreleyen bu kubbeli küçük odalar, Osmanlı döneminde yapılmış ve çilesini tamamlayan dervişlere tahsis edilmiş. Toplam sayıları 18'dir. 18, Mevlevilikte sembolik bir rakamdır ve "Nezr-i Mevlâna" diye bilinir. Önü revaklı bu hücreler günümüzde idari bürolar ve sergi galerileri haline getirildi.

İşte kare kare Mevlana Dergahı

Dergâh avlusunun güney batı köşesindeki bina, Meydan-ı Şerif'tir ve Mevlevi Postnişinin bulunduğu mekândır. Bu yüzden saygındır ve herkes giremez. Dünyanın çeşitli yerlerindeki mevlevihâneler hep buradan yönetilmiş. Meydan-ı Şerif olarak adlandırılan salon günümüzde müze müdüriyeti olarak kullanılıyor.

İşte kare kare Mevlana Dergahı

Meydan-ı Şerif bitişiğindeki Matbah-ı Şerif, tarikatın yemeklerinin pişirildiği ve temel eğitimin verildiği mekânmış. Yani hem aşın, hem de aşkın pişirilip olgunlaştığı yer. Bu bölüm, Sultan 3. Murat zamanında 1584 yılında inşa edilmiş.

İşte kare kare Mevlana Dergahı

Dergâh avlusunun güney batı köşesinde, Meydan-ı Şerif'in önünde yer alan havuz, "Şeb-i Arus Havuzu" olarak biliniyor. Eskiden yazlara tesadüf eden Şeb-i Arus etkinlikleri ve semâ âyinleri burada yapıldığı için bu adı almış.

İşte kare kare Mevlana Dergahı

Dergâhın güney avlusunda, Osmanlı döneminde Hürrem Paşa, Fatma Hanım Hatun, Sinan Paşa ve Hasan Paşa türbeleri inşa edilmiş.

İşte kare kare Mevlana Dergahı

Dergâhın güneyindeki Hâmuşân yani mezarlık. Mevleviler ölene göçtü-göçündü, hâmûş oldu, mezarlıklara susanlar vurdu ve susanlar anlamına gelen Hâmûşân, Hâmûşhâne, cenazeyi defnetmeye de sırlamak derlermiş. Osmanlı dönemine ait Hürrem Paşa, Fatma Hanım Hatun, Sinan Paşa ve Hasan Paşa türbeleri de burada yer alıyor.

BİZE ULAŞIN