Peynir hakkında 10 ilginç gerçek

Peynir hakkında 10 ilginç gerçek
Genellikle sabah kahvaltılarında tükettiğimiz peynir; Fransızlar tarafından her öğün yenilebilir. Peynir’in M.Ö 800’lü yıllarda göçmen Türkler tarafından yapıldığını; İngiltere’de yaklaşık 700 çeşit peynir üretilirken Türkiye’de bunun 30 çeşit olduğunu biliyor muydunuz? Kökeni Peynir kelimesi Türkçedir. İlk kez Memluk Türkçesi’nde benir, penir, beynir olarak geçmiştir. Yazılı olarak en eski öz Türkçe karşılığı ise Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Dîvânü Lugati’t-Türk kitabında geçmektedir; Udma ve udhıtma.
Peynir hakkında 10 ilginç gerçek
Udhıtmak Uygur Türkçesi’nde uyutmak anlamındadır. Udhıtma udhıttı ise sütü uyutmak, uyumuş süt, peynir anlamında kullanılmıştır.
Peynir hakkında 10 ilginç gerçek
Tarihi Peynir üretimi kayıtlı tarihin çok öncesinde, koyunların evcilleştirilmesiyle milattan önce 8000 yılına kadar dayanmaktadır. İlk peynirin Orta Doğu insanları ve Orta Asya göçebe Türkleri tarafından yapıldığı düşünülmektedir.
Peynir hakkında 10 ilginç gerçek
O zamanlar yiyecekleri saklayıcı özelliği nedeniyle hayvanın derisi ya da iç organları kullanılmaktaydı. Bu iç organlardan olan midede (işkembe) saklanan sütün buradaki enzimlerle (kültürle) mayalanması üzerine lor haline gelmesi peynirin ilk oluşumu hakkındaki teorilerden biridir.
Peynir hakkında 10 ilginç gerçek
İngiltere Peynir Birliğine göre İngiltere’de 700 çeşit peynir bulunmaktadır. Türkiye’de ise en çok kullanılan 30 çeşit öne çıkar. Peynire bu kadar çok çeşitliliği verense kullanılan sütün türü, sütü ayrıştırmak için kullanılan asit ve bakteriler, olgunlaşma süresi ve eklenen aroma ve mayalardan kaynaklanır
Peynir hakkında 10 ilginç gerçek
Kanıt Mısır’da bulunan arkeolojik kanıtlar mısır yapımının M.Ö. 2000 yılına dayandığını gösteriyor. Bu peynirler sıcaktan korunması için çok ekşi ve tuzluydu. Avrupa’da yapılan peynirler ise daha serin olduğu için daha tuzsuzdur.
Peynir hakkında 10 ilginç gerçek
Daha az tuzlu ortamda daha çeşitli faydalı mikrop ve enzim yetişebilmesinden dolayı bu peynirler farklı ve ilginç tatlar içerirler.
Peynir hakkında 10 ilginç gerçek
Sanat Antik Yunanlılar ve Romalılar peynir yapımını sanata dönüştüren ilk toplumlardı.
BİZE ULAŞIN