Tarihdeki korkunç idamlar

Tarihdeki korkunç idamlar

Çarmıha Germe

İnsan bedeninin çarmıha gerilerek yaşamına son verilmesi yöntemi, dünyanın en büyük dinlerinden birisi olan Hristiyanlığın peygamberi olarak kabul edilen İsa dolayısıyla belki de en ünlü idam yöntemlerinden birisidir.

Kaynak: line.do/tr

Tarihdeki korkunç idamlar

Bu vahşiliğin ana fikri, öldürülmesine karar verilmiş olan kişinin toplum önünde ifşa edilerek yavaş yavaş öldürülmesidir.

Uygulanma yöntemi ise şöyledir: Yaklaşık 3 insan boyutunda ve haç şeklindeki bir kütüğe bağlanan ya da bileklerinden çivilenen kişi, ölümüne dek asılı bırakılır.

Tarihdeki korkunç idamlar

Vahşi Hayvanlara Yedirilme
Çoğumuzun izlediği Gladyatör filminde de görebileceğiniz bu yöntem, Eski Roma Uygarlığı'nda düzenlenen kolezyum dövüşleri sırasında uygulanırdı.

Tarihdeki korkunç idamlar

Köle dövüşlerinden önce ve/veya sonra uygulanan bu yöntemle, öldürülmesi kararlaştırılan insanlar ayı, yaban domuzu, aslan ve köpeklere yem edilir, alana toplanmış kalabalığa da izletilirdi

Tarihdeki korkunç idamlar

Üçlü Cezalandırma
Orta Çağ İngiltere'sinin dünyaya armağanı olan bu öldürme şekli, kendi içinde 3 farklı eziyet içeriyordu.

Tarihdeki korkunç idamlar

Buna göre öldürülecek kişi ilk önce bir atın arkasına bağlanarak şehir meydanına sürükleniyor, burada halka ifşa edilerek asılıyor ancak henüz öldürülmüyor ve son olarak da balta ve kılıç yardımıyla önce iç organları çıkarılıyor, ardından da 4 parçaya bölünerek kuşlara yem ediliyordu.

Tarihdeki korkunç idamlar

Kazığa Bağlanarak Yakılmak
Orta Çağ'a dair görsel ve yazılı tarihten öğrendiğimiz kadarıyla daha çok "cadı" olarak itham edilen insanların öldürülmesinde kullanılan bir yöntemdi.

Tarihdeki korkunç idamlar

İsim olarak da gayet açıklayıcı olan bu yönteme göre "suçlu" bir kazığa bağlanır, yaklaşık dizlerine kadar çıra ve kuru odun dizilir ve yakılırdı. Kurbanımız eğer "şanslıysa" karbonmonoksit zehirlenmesinden ölür, değilse de kaderi celladının insafına, ateşi ne kadar harladığına kalırdı.

BİZE ULAŞIN