Tiyatroda 2009 yılı

Salı 29.12.2009 11:47

Türkiye tiyatrosunun son bir yılı hem umut verici gelişmelere, hem de tartışmalı olaylara gebeydi. Tiyatro bir yandan gençleşip, Avrupa'da ortaya çıkan yeni akımlara da kucak açmaya başlarken, öte yanda ani görev değişiklikleri, sahne kapatmalar ve irili ufaklı sansürlerden yakasını kurtaramadı. İstanbullu seyirci için bu yılın kuşkusuz en büyük eksiği, 'merkez'de sahnesizlikti.

SAHNEDE YENİ OYUNLAR
2009 en önemli iki sahne AKM ve Muhsin Ertuğrul olmadan başladı ve bitti. 29 Ekim'de açılacaktı olmadı. Muhsin Ertuğrul 20 Ocak'ta Keşanlı Ali Destanı ile açılacak. Ancak AKM'nin durumu hâlâ meçhul. Tiyatrocuların sık sık dile getirdiği gibi bir depo, hangar ya da garajdan bozma alternatif sahnelerin üretilmesi konusunda pek fazla yol alınamadı.