Ünlülerle sırlar alemi

Bilginin gücü artarken diğer tarafta akıl ötesinin gelişmesi de sürüyor. Binlerce yıllık geleneği olan fal, büyü, şifacılık gibi olgular doğaüstü güçlere sığınırken, parapsikoloji ve astronomiyi savunanlar da bunların bilimin ta kendisi olduğunu iddia ediyorlar.

Ünlülerle sırlar alemi

Tarot ve burçların gizemli dünyası

Bilginin gücü artarken diğer tarafta akıl ötesinin gelişmesi de sürüyor. Binlerce yıllık geleneği olan fal, büyü, şifacılık gibi olgular doğaüstü güçlere sığınırken, parapsikoloji ve astronomiyi savunanlar da bunların bilimin ta kendisi olduğunu iddia ediyorlar.

ARDA USKAN / TAKVİM

Ünlülerle sırlar alemi

İnanmak ve bilmek... Bu iki kavram, asırlardır bilim insanları ile doğaüstü güçlerle uğraşanların temel kavgası olmuştur. Ortaçağın büyüler, efsaneler ve hurafelerle çalkalanan karanlığından kurtulmak için bilim insanları inancın yerine bilgiyi oturtmaya, elle tutulan, gözle görüleni egemen kılmaya çaba göstermişlerdi. Aydınlanma çağından bu yana insanlığın bilgi birikimi göz kamaştıran bir hızla büyüdü ve gelişti. Doğanın sırları birbiri ardına çözüldü. Bilim, bugün kendi çizdiği sınırlar içinde altın çağlarını yaşıyor. Ama bilgi havuzuna düşen her bir damlada yanıtlanan her bir soru, yanıtlanmayan pek çok soruyu da beraberinde getiriyor.

Ünlülerle sırlar alemi

Civaoğlu ve astroloji

Yıldız haritaları ve astrolojiyle ilgilenen bir diğer ünlü isim de gazeteci Güneri Civaoğlu. Başarılı yazar, yaptığı bir açıklamayla burçların kendisi için gerçekten önemli olduğunu söylemişti.

Ünlülerle sırlar alemi

Fransa'da doktora yaparken bir burç dergisi okuyarak astrolojiyi ilgi alanları içine aldığını belirten Civaoğlu bir söyleşisinde şunları anlatıyor; "Batıda bu iş çok yaygın. Mesela Amerika'da iş başvurularının pek çoğunda burçlara göre değerlendirme yapılıyor. Ben Başak burcu ile anlaşamam, çok detaycı olurlar. Ama muhasebeci olsaydım Başak burcundan olmayı tercih ederdim, çünkü onlar çılgınlıklarını frenlerler" Bir de 9 sayısının uğuruna inanıyor ünlü gazeteci. Güneş Gazetesi'ni çıkarırken ilk yayın gününü ayın 19. gününe denk getirmiş, gazetesinin promosyonlarda da dokuz araba vermiş!

Ünlülerle sırlar alemi

Astroloji: Hayal tacirliği mi, gerçek mi?

İnsanların sadece kişiliklerini değil, gelecekte başlarına ne geleceğini de açıklamak iddiasında olan astroloji, doğal olarak pozitif bilimler tarafından hayal tacirliği ile suçlanıyordu. Astrolojinin yıldızının parladığı seksenli yılların başında, Kondrad Lorenz'den, Paul Samuelson'a kadar Nobel ödülü kazanmış 186 bilim insanı 'Hümanist' adlı bir Amerikan dergisinde ortak bir bildiri yayınlayarak 'toplumda kol gezen astroloji salgınından' rahatsızlık duyduklarını belirtiyorlardı.

Ünlülerle sırlar alemi

Birkaç ay sonra BBC televizyonundan bir program yapımcısı, Astroloji'yi savunanlarla bu bilim insanlarını yüz yüze bir programa çıkartmak istediğinde astroglar bu teklifi kabul ediyor ama Nobelli bilim insanları ilginç bir gerekçeyle bu tartışmaya katılmıyorlardı. Gerekçeleri ise şuydu: "Astroloji hakkında konuşacak kadar bilgimiz yok."

Ünlülerle sırlar alemi

Peki bilim, Astroloji'yi lanetlerken, bu konunun, özellikle aydınlar arasında bunca yandaş bulması nasıl açıklanabilir? Kimi uzmanlar, bu soruyu astrolojinin kökeni ne olursa olsun, tümüyle bilimsel yöntemlerle uygulanmasına bağlıyordu. Yani astroloji yardımı ile gök cisimlerinin yerleri saptanıyor ve matematiksel yöntemlerle bunların insanlar üzerindeki etkileri inceleniyordu.

Ünlülerle sırlar alemi

Diğer bir yorum ise, antropoloji, psikoloji gibi, insan bilimlerinin insanı tanımakta yetersiz kalmasıydı. Böylece bir bütün olarak toplumlar değil, tek tek bireyler üzerinde kafa yorulduğu bir dönemde astrolojinin yaygınlık kazanması doğaldı. Üstelik artık çağdaş teknoloji ve bilgisayarlar da astrolojinin en yakın dostu olup çıkmıştı.

BİZE ULAŞIN