Ergenekon-Danıştay davaları birleşti

Cuma 08.05.2009 00:00
Son Güncelleme: Cuma 08.05.2009 23:00
ABONE OL
''Ergenekon'' davasına bakan mahkeme, tutuklu 36 sanıktan 5'inin tahliyesine karar verdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, mevcut delil durumu, isnat edilen suçların vasıf ve mahiyetleri, tutuklulukta geçen süreler ve suç vasfının değişme ihtimali dikkate alınarak, sanıklar Bekir Öztürk, Abdullah Arapoğulları, Rasim Görüm, Oğuz Alparslan Abdülkadir ve Halil Behiç Gürcihan'ın tahliyesini kararlaştırdı.

Mahkeme, duruşmayı 11 Mayıs Pazartesi günü saat 09.30'a erteledi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Danıştay'a saldırı ve ''Ergenekon'' davalarının birleştirilmesi yönünde görüş bildirilmesine karar verdi.

''Ergenekon'' davasının görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün, verilen 3 saatlik aranın ardından alınan kararları açıkladı.

Mahkemenin, söz konusu davaların birleştirilmesi yönünde görüş bildirilmesine ilişkin kararında, Yargıtay'ın Danıştay'a saldırı ve ''Ergenekon'' davası dosyalarının birleştirilmesi yönündeki kararına Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin direnmeyerek, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden muvafakat istediği hatırlatıldı.

Kararda daha sonra şu ifadelere yer verildi:
''Sanıklar hakkındaki sevk maddelerine göre bir kısım suçların teşebbüs suçu, bir kısım suçların kesintisiz suç olması, CMK 12/2. maddesi gereği bu suçlar bakımından yetkili mahkemenin son icrai hareketin yapıldığı yer ve kesintinin meydana geldiği yer mahkemesi olması, sanıkların çoğunluğunun yakalandığı yerin ve iddianameye konu Danıştay saldırısı kapsamındaki suçlar dışında işlendiği iddia olunan diğer suçların son icra hareketlerinin İstanbul CMK 250. maddesine göre yetkilendirilmiş ağır ceza mahkemeleri yargı çevresi sınırları içinde kalması,
'Aynı sanıklar ve eylemlerle ilgili kanıtların bir arada toplanıp bir bütün olarak değerlendirilmesi suretiyle somut gerçeğin en doğru şekilde ortaya çıkarılması ve bu gerçeğe daha çabuk ve kolay ulaşılması', 'her iki mahkemenin dava dosyaları arasında sanıklar ve suçlar yönünden şahsi, fiili ve hukuki irtibat bulunması', 'dava usul ekonomisi', 'suçlardan birinin bir unsurunun veya cezasına tesir eden bir sebebin ispatı, diğerinin unsurunun veya cezasına tesir eden sebebin ispatına tesir etmesi' gibi Yargıtay Ceza ve Ceza Daireleri Genel Kurulu'nun çeşitli kararları göz önünde bulundurulduğunda, dosyamız sanıkları ile Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde anılan dava kapsamında yargılanmakta olan sanıklar arasında her iki iddianame içeriğine göre kişisel, fiili ve hukuki bağlantının bulunduğunun iddia edilmiş olması, dava usul ekonomisi, mahkememiz tarafından ikinci celsede yetki konusunda vermiş olduğumuz karar ve de Yargıtay'ın ilam içeriği gibi hususlar bir arada değerlendirilerek, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi dosyasının mahkememizde birleştirilmesi yönünde muvafakat verilmesine, birleştirme kararı verilerek dosyanın mahkememize gönderilmesi için Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı yazılmasına, dosya geldikten sonra yargılamanın bu dosyadan ayrı yapılıp yapılamayacağı hususunun değerlendirilmesine.''