TBMM'de bu hafta

Meclis, bu hafta, uzun süredir gündeminde bekleyen Türkiye ile Suriye sınırındaki mayınlı bölgenin tarım alanı olarak düzenlenmesini öngören yasa tasarısı için mesai yapacak.

Pazar 10.05.2009 00:00
ABONE OL
TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Suriye Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemlerine İlişkin Kanun Tasarısı, Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili iki ayrı düzenlemenin ele alınması bekleniyor.

Türkiye-Suriye sınırındaki mayınların temizlenerek toprakların tarıma açılmasını öngören tasarı, iki ülke kara sınırında bulunan anti personel-anti tank mayınları ile patlamamış mühimmatın temizlenmesini, imha edilmesini, böylece elde edilecek arazilerin tarımsal amaçlı kullanılmasını düzenliyor. Mayın temizleme ihalesi, Hazineye ait veya Maliye Bakanlığınca idare edilen mayından temizlenecek alanlar ile müstakil kullanımı mümkün olmayan ve bu taşınmazlarla bütünlük oluşturan Hazineye ait diğer taşınmazların, tarımsal faaliyetlerde kullandırılmak üzere yükleniciye bırakılması karşılığı yapılacak.

Ayrıca söz konusu alanda bulunan, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar da aynı yöntemle Maliye Bakanlığı tarafından ihale edilecek. Mayınlı alanda bulunmakla birlikte, Bakanlar Kurulu kararı gereğince belirlenen askeri yasak bölge ile sınır hattı boyunca tesis edilecek sınır fiziki güvenlik sistemi için ihtiyaç duyulacak alanlar, tarımsal faaliyetlerde kullanılmak üzere yüklenicinin kullanımına bırakılamayacak.

Temizlenecek mayınlı alanların öncelik sırası, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma, Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının mutabakatı ile belirlenecek. Mayın temizleme süresi, taşınmazların yükleniciye tesliminden itibaren 5 yılı geçemeyecek.

Taşınmazların temizleme karşılığı tarımsal faaliyetlerde kullanılmasına ilişkin tahmini ihale süresi ise kabul işlemlerinin yapılmasından itibaren 44 yılı geçmemek üzere, mayın temizleme işinin maliyeti ile kullanıma bırakılacak taşınmazların 1 yıllık kira bedeli esas alınarak Maliye Bakanlığınca belirlenecek.

ADALET BAKANI'NIN İZNİ KALDIRILIYOR

Bu hafta ele alınacak diğer düzenleme ise Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı olacak. Tasarıya göre, rüşvet suçu; Türk vatandaşı ya da yabancının yurt dışında işlemesi halinde Türk kanunlarının uygulanacağı suçlar arasından çıkarılıyor. Böylece bir Türk vatandaşı, yurt dışında rüşvet verirse, Türkiye'de bulunması halinde, kovuşturma için Adalet Bakanının iznine gerek kalmayacak.

Bir suçun işlenmesiyle elde edilen eşyayı veya diğer mal varlığı değerini, bu suçun işlenmesine katılmayan ancak satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi, 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

Başbakanlık Teftiş Kurulu, Yolsuzlukla Mücadele Koordinasyon Birimi olarak da görev yapacak. Kurul, AB ile imzalanan anlaşmalar çerçevesinde, Yolsuzlukla Mücadele Koordinasyon Birimi olarak görev yapmak, bu kapsamda inceleme, soruşturma, iş birliği ve gereken diğer bütün işlemleri yapmak ve yaptırmakla görevli olacak.

TSK İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

Genel Kurulda, bu hafta TSK ile ilgili iki ayrı düzenlemenin de yasalaşması bekleniyor.

AK Parti, CHP ve MHP'li milletvekillerince verilen ve TSK Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Yasa Teklifleri, kendi nam ve hesabına yüksek lisans öğrenimi yapan astsubaylara bir yıl kıdem verilmesi, subay ve astsubay olarak atandıktan sonra TSK hesabına yurt içinde öğrenim ve meslekleriyle ilgili ihtisas yapanların mecburi hizmet sürelerinin, eğitim ve ihtisas sürelerinin yarısı kadar uzatılmasını öngörüyor.

TSK'da İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Tasarısı ise ihtiyaç duyulan sınıflarda istihdam edilmek üzere alınacak sözleşmeli subay ve astsubayların temini, yetiştirilmeleri, sınıflandırılmaları, hizmet şartları, yükselmeleri, atama ve yer değiştirmeleri, görev ve yükümlülükleri, özlük hakları ve muvazzaf subaylık ve astsubaylık statülerine geçmeleri ile ayırma ve ayrılma esaslarını düzenliyor.

Genel Kurul, 12 Mayıs salı günü 15.00-20.00, 13 Mayıs çarşamba ve 14 Mayıs perşembe günleri ise 14.00-20.00 saatleri arasında çalışacak.

KOMİSYONLAR

TBMM'deki ihtisas komisyonları da gündemlerindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
Anayasa Komisyonu, 13 Mayıs çarşamba günü, AK Parti Bayburt milletvekilleri Ülkü Güney ve Fetani Battal'ın her ile düşen milletvekili sayısının en az ikiye çıkarılması amacıyla verdikleri Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik yapılmasını içeren teklifi görüşecek.

Adalet Komisyonu ise 14 Mayıs Perşembe günü, AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü ve Balıkesir Milletvekili Ayşe Akbaş'ın Patent, Endüstriyel Tasarım ve Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik öngören yasa tekliflerini görüşecek.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 13 Mayıs Çarşamba günü, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası ve kurtarma çalışmalarının tüm yönleriyle araştırılarak benzer durumların yaşanmaması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu ise 12 Mayıs Salı günü toplanacak.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, denetimlerini bu hafta da sürdürecek. Komisyon; 13 Mayıs çarşamba günü İMKB ve İstanbul Altın Borsası Başkanlığı, 14 Mayıs perşembe günü ise Eximbank'ın 2007 yılı hesaplarını inceleyecek.