İşte o madde

Pazartesi 11.05.2009
ABONE OL
1 MART 1995'TE yürürlüğe giren Hayat Sigortaları Genel Şartları'nın "sigorta kapsamı dışında kalan haller"bölümünün ilk fıkrasında, şu ifadeye yer veriliyor: "Sigortalı, sigortacıyı haberdar etmeksizin ticari hava hatları üzerinde yolcu nakline ruhsatlı işletmelerin uçak veya herhangi bir hava gemisinde ancak, yolcu sıfatıyla seyahat edebilir. Hayatı sigortalanan kişinin ölümü yolcu sıfatı dışında havada yapılan yolculuklar esnasında olursa, şirket yalnız riyazi ihtiyatı ödemekle yükümlüdür; ölüm tazminatı ödenmez."