Yetki sınırsız değil

Danıştay Başkanı Birden “Toplum, yargı bağımsızlığına sahip çıkmalı” dedi, Anayasa ile ilgili olarak “Değiştirme yetkisi sınırsız değildir” hatırlatması yaptı

Pazartesi 11.05.2009
Son Güncelleme: Pazartesi 11.05.2009
ABONE OL
Danıştay'ın 141'inci kuruluş yıldönümünde konuşan Başkan Mustafa Birden topluma, "Meşru yollardan bize sahip çıkın" mesajı verdi, Anayasa değişikliği konusundaki kırmızı çizgilerini hatırlattı ve Ergenekon davasıyla ilgili olarak da savcılara uyarılarda bulundu. Danıştay, 141'inci kuruluş yıldönümünü törenine, Ankara dışında bulunan Başbakan Tayyip Erdoğan ile mazereti bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç gelmedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Meclis Başkanı Köksal Toptan, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in katıldığı törende CHP lideri Deniz Baykal da yer aldı. Birden, şu mesajları verdi:

YARGI BAĞIMSIZLIĞI
BİRDEN, "yargı bağımsızlığı" ve "yargının siyasallaşması" iddialarını anlatırken, siyasal iktidarların yargıya egemen olma düşüncesi olduğunu ve bunun kaos ortamı yarattığını savundu. Birden sonra şu ifadeyle toplumdan yardım istedi: "Toplum, yargı bağımsızlığı konusunda azami duyarlı olmalı, yasama ve yürütme erklerinin tasarrufları da dahil olmak üzere yargı bağımsızlığını zedeleyici her müdahaleyi dikkatle izlemeli, bu konudaki duyarlılığını, meşru vasıta ve yollardan ortaya koymasını bilmelidir." Türk yargısının bir meşruiyet sorunu varmış gibi gösterilmesini eleştiren Birden, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun, oluşumuna ilişkin ise "Danıştay'a ve Yargıtay'a üye seçme görev ve yetkisinin, yüksek yargı yerlerinin kendilerine bırakılması, bu konudaki eleştiri ve tartışmaları sona erdirecektir'' dedi.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ VE LAİKLİK
BİRDEN "Anayasa hazırlık çalışmaları, tüm siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin, anayasal kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla yürütülmeli, ortak konsensüsle hareket edilmelidir" dedi. Anayasa'yı değiştirme yetkisinin, keyfi ve sınırsız bir yetki olmadığını ifade eden Birden, "Yasama organı, kendisine hukukilik veren temel çerçevenin dışına taşmamalıdır" diye konuştu. Birden, Anayasa değişikliklerinde laiklik ilkesinin korunması gerektiğini belirtirken türban tartışmaları ile ilgili de şöyle konuştu: "Laiklik ilkesi ve laik eğitim kurallarını dolaylı dahi olsa erozyona uğratacak hiçbir düzenlemenin iç hukukumuzda yeri bulunmadığı gibi, uluslararası hukukta da koruma ve himaye görmesi söz konusu değildir."

CUMHURBAŞKANI'NIN GÖREV SÜRESİ
CUMHURBAŞKANININ görev süresini 7 yıla çıkaran taslağı da gündeme getiren Birden, "Halk oylaması süreci devam ederken metin değişikliğine gidilmesi; değişikliklerin bir kısmının Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmiş olması; Anayasa değişikliğinin, görevdeki cumhurbaşkanı ve meclisin görev süresi bakımından etkisi ile yeniden cumhurbaşkanı seçilebilme imkânı ve sayısına ilişkin hususların hukuki tartışmalara açık bulunması, gündemdeki Anayasa değişikliği çalışmaları konusundaki eleştiri ve kaygıların ne derece haklı olduğunun en bariz göstergeleridir" dedi. Anayasa'da cumhurbaşkanının yargı ile ilgili görev ve yetkilerinin sayıldığına işaret eden Birden, "Bu durum Cumhurbaşkanı'na yüksek yargı organ ve kurullarını ve bu kapsamda yargıyı biçimlendirme imkânı vermektedir'' diye konuştu.

ERGENEKON SORUŞTURMASI
BİRDEN, terörle mücadele edilirken temel hak ve özgürlüklerin zedelenmemesini istedi. Birden, şu ifadelerle, üstü kapalı olarak Ergenekon uyarılarında bulundu: "Savcılar, soruşturmaları gizlilik içerisinde yürütmeli, zanlının durumunu gereği gibi dikkate almalı, hukuki konuları teknik yönüyle incelemeli, masumiyet, suçsuzluk karinelerine azami riayet etmeli, insan hakları ihlali oluşturan hukuka aykırı yollara başvurularak elde edilen delilleri kullanmamalıdır." ANKARA