Terörle mücadelede koordinasyon tek elde

Terörle mücadelede kurulacak yeni birimin adı “Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı’’. Yeni yapının temel görevi güvenlik birimleri ve ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak

Salı 12.05.2009
Son Güncelleme: Salı 12.05.2009
ABONE OL
İçişleri Bakanı Beşir Atalay, terörle mücadelede güvenlik birimleri ve ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla kurulacak birimin "Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'' adı altında faaliyet göstereceğini açıkladı. Bakan Atalay, kanun tasarısıyla ilgili düzenlediği basın açıklamasında "Türkiye demokrasisini geliştirme konusunda çok büyük adımlar atmıştır. Türkiye'nin demokrasi konusunda geri adım atmasını bekleyen birileri varsa boş yere bekleyeceklerdir. Biz demokrasiyle birlikte büyüyeceğiz. Özgürlük alanını genişleteceğiz" dedi. Yetkisi ve gücü yüksek tutulmuş bir müsteşarlık kurulduğunu hatırlatan Bakan Atalay, "Amacımız, bürokrasiye yeni bir mekanizma eklemek değil, aksine kurumlar arası ortak aklı bir havuzda buluşturmak. Bu yeni kurumsal yapı, önce terör ve teröre kaynaklık eden sorunlarla mücadelenin gereklerini sistematik bir bilgi havuzunda toplayacak ve kurumlar arasında tam bir koordinasyon sağlayacak" diye konuştu. Terörle mücadelede olmazsa olmaz ilkenin, teröristle vatandaşın birbirine karıştırılmaması olduğunu belirten Atalay, "Temel ilkemiz şudur; demokrasiyi teröre feda etmedik, etmeyeceğiz" dedi. Tasarıyla getirilen yenilikler şöyle:
Müsteşarlığa bağlı İstihbarat Değerlendirme Merkezi ile ilgili kurumlardan gelen tüm istihbaratın aynı çatıda toplanması ve değerlendirilmesi mümkün olacak.
Müsteşarlığın operasyonel bir görevi olmayacak, strateji oluşturarak karar vericilerin önüne koyacak.
Müsteşarlığa bağlı daireler kurulacak. Kadrosu şişkin olmayan, esnek masa düzenlemesiyle çalışacak. Uzman kişilerden yararlanmak için sözleşmeli personel istihdamı söz konusu olacak. Müsteşarlık merkez teşkilatına; Müsteşar, 2 müsteşar yardımcısı, 6 daire başkanı olmak üzere 94 kadro tahsis edilecek.
Müsteşarlık, uzman ekipler çalıştıracak ve saha araştırmalarına ve derin analizlere dayalı politikalar ve stratejiler geliştirecek.
Terörle mücadele politikası oluştururken, Türkiye'nin mahalli ve bölgesel özellikleri tahlil edilerek buna göre yol haritası izlenecek. Toplumun farklı kesimlerinin değişen güvenlik algıları ve sorunlarını anlamaya yönelik çaba sarf edilecek. Mikro ölçekte uygulamalar söz konusu olacak.
Müsteşarlık, dış gelişmeleri de Dışişleri Bakanlığı ile koordineli şekilde takip ederek, olaylar karşısında tutum belirleyecek.
Müsteşarlık, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na tabi genel bütçeli bir idare olacak. Kanun kapsamında yürüttüğü ve gizlilik içeren işler için müsteşarlık bütçesine, örtülü ödenek konulacak.

'İstihbarat örgütleri birbirini kıskanıyor'

BAKAN Atalay, müsteşarlığın, istihbaratın koordinasyonuyla da yakından ilgileneceğini ifade ederek, "Türkiye'de bu konuda bir dağınıklık olduğu bilinmektedir. Bu, yasayla bir çerçeveye oturtulmuştur" dedi. Atalay, "Uluslararası alanda da istihbarat birimlerinin birbirlerinden biraz kıskançlığı vardır. Bunun istihbarat zafiyeti olarak algılanmaması gerekir. Bu kurum, kıskançlığı ortadan kaldıracak" diye konuştu.

Operasyonel bir görevi yok
ATALAY, tasarının hazırlık aşamasında olduğu; Jandarma Genel Komutanlığı'nın müsteşarlığa bağlanması gibi bir düşüncenin olmadığını belirterek, Jandarma, Emniyet ve diğer birimlerle kurumun ilişkisinin koordinasyon düzeyinde olduğunu, operasyonel görevi olmadığını söyledi. Atalay, müsteşarlığın başına kimin getirileceği üzerinde çalıştıklarını, hizmet binası arayışında sona gelindiğini söyledi.

'En uygun konjonktür'

BAKAN Atalay, Cumhurbaşkanı ve CHP liderinin açıklamalarından sonra terörle mücadelede bir strateji değişikliğinin olup olmadığının sorulması üzerine, "Soruna bakışımızda bir değişiklik olmadı. Daha açılımlı, çok boyutlu bir bakış var. Çok yönlü tedbirlere devam edeceğiz. Bu sorunun özümünde daha uygun bir konjonktür olduğuna inanıyorum. Müsteşarlık, çalışmaları derleyip hükümete sunacak" dedi.