Şoförlere müjde!

Danıştay, hastanelerde riskli birimlerde kısmi süreli çalışan şoförlerin, çalıştıkları süre içinde döner sermayelerini aynı şekilde riskli birimlerde görev yapanlar gibi yüksek oranda alacaklarını karara bağladı.

Perşembe 21.05.2009 00:00
Son Güncelleme: Perşembe 21.05.2009 13:39
ABONE OL
Danıştay, hastanelerde riskli birimlerde kısmi süreli çalışan şoförlerin, çalıştıkları süre içinde döner sermayelerini aynı şekilde riskli birimlerde görev yapanlar gibi yüksek oranda alacaklarını karara bağladı.

Türk Sağlık-Sen tarafından açılan dava sonucunda Danıştay, hastanelerde riskli birimlerde kısmi süreli çalışan şoförlerin çalıştıkları sürede döner sermayelerini riskli birimlerde görev yapanlar gibi yüksek oranda almasına karar verdi.

Sendika tarafından Trabzon Doğum ve Çocuk Bakımevinde görevli şoför Nejmittin Özkan, mesaisi veya nöbeti esnasında hastanede acil, yenidoğan, süt çocuğu, ameliyathane ve kuvöz birimlerine de hizmet verdiği halde bu birimlerde görev yapanlar gibi döner sermaye alamadığı için dava açılmıştı. Trabzon İdari Mahkemesi'nde açılan dava sonucunda mahkeme döner sermaye yönetmeliğinde "Özellik arz eden riskli birimlerde kısmi süreli çalışan personel, çalıştığı süre kadar riskli birimler için öngörülen katsayılar üzerinden değerlendirilir" hükmünün yer aldığı hatırlatılarak davacının riskli birimlerde kısmi süreleri çalıştığının kabulünün zorunlu olduğuna dikkat çekmişti.

Davacı şoföre, riskli birimlerde çalıştığı sürede döner sermaye ödemesinin riskli birimlerde görev yapanlarla aynı oranda ödenmesine karar vermişti. Söz konusu karar ile ilgili olarak idarenin temyiz için Danıştay'a başvurmasının ardından Danıştay, mahkemenin verdiği kararı oybirliği ile onayladı. Danıştay kararında Trabzon İdare Mahkemesi'nin karar ve gerekçesinin hukuka uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından temyiz isteminin reddine karar verdi. Danıştay'ın bu kararı benzer durumdaki tüm çalışanlar için emsal teşkil edecek. Türk Sağlık-Sen kararın ardından Sağlık Bakanlığı'na başvuru yaparak gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılarak dava açmaya gerek olmadan benzer durumdaki herkesin riskli birim katsayısından faydalandırılmasını istedi.