AİHM kararı üzerine Bakanlık inceleme başlattı

Çarşamba 11.06.2009
ABONE OL
TÜRKİYE'NİN aile içi şiddete engel olmadığı gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) mahkûm olmasının hemen ardından Adalet Bakanlığı olayda Türk yargısının usulüne uygun davranıp davranmadığını belirlemek için müfettiş görevlendirdi. Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında şöyle denildi: "Başvurana ve annesine yönelik fiillere ilişkin gerekli soruşturma ve kovuşturma işlemleri adli makamlarca yapılmıştır. Ancak bu işlemler sırasında Nahide Opuz'un vücut bütünlüğü ile annesinin yaşam hakkının korunmasına yönelik etkin soruşturma yapılıp yapılmadığını, adil yargılama ilkesine uygun davranılıp davranılmadığını ve basında yer verilen diğer hususları da kapsamlı nitelikte araştırmak üzere, konunun hassasiyeti göz önünde tutularak Bakanlığımızca adalet müfettişi görevlendirilmiştir."