Cumhurbaşkanı Gül'den sürpriz davet

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yarın üç işçi konfederasyonunun genel başkanını kabul edecek.

Alınan bilgiye göre, Çankaya Köşkü'nde saat 12.00'da gerçekleşecek kabule Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu ve DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi katılacak.
İşçi konfederasyonları bir süre önce yasalaşan ''özel istihdam bürolarının mesleki faaliyet olarak geçici iş ilişkisi kurabilmesine olanak sağlayan'' düzenlemeyle ilgili Cumhurbaşkanı Gül'den randevu talep etmişlerdi.

Konfederasyonlar, Üçlü Danışma Kurulu toplantısında bu düzenlemeye karşı olduklarını belirttikleri halde yasanın çıkarılmasını eleştirerek, ''sosyal diyalog'' mekanizmasına aykırı hareket edildiği gerekçesiyle tepki göstermişti.

5920 sayılı İş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan düzenlemenin ''iş gücü piyasasını kuralsızlaştıracağını ve parçalayacağını'' savunan konfederasyonlar, ''özel istihdam bürolarına verilen istihdam ettiği işçileri kiralama yetkisinin, istihdamı artırmayacağını, çalışma barışını bozacağını, işçilerin örgütlenmesine engel olacağını ve işçilerin güvencesiz bir ortamda insan onuruna yakışmayan bir ücret düzeyinde çalıştırılmalarına neden olacağını'' öne sürüyor.

Konfederasyonlar, ayrıca işsizlik sigortasıyla ilgili değişikliklerin kanunun amacına uygun olmadığını ve işverenlere kaynak aktarımının önünün açıldığını iddia ediyor.

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, belirtilen gerekçelerle 5920 Sayılı Kanun'un ilgili maddelerinin tekrar görüşülmek üzere TBMM'ye geri gönderilmesini istiyor.

BİZE ULAŞIN