Akman'a suç duyurusu

RTÜK Daire Başkanı ve Uzman Denetçi Cengiz Özdiker, RTÜK Başkanlığı görevi bugün sona eren ancak RTÜK üyeliği devam eden Zahid Akman hakkında, RTÜK Başkanlığı döneminde resmi evrakta sahtecilik, görevi kötüye kullanmak, kanunları uygulamamak, denetim görevinin ihmali gibi suçları işlediği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Özdiker, suç duyurusunda şu iddialara yer verdi:

- Şahsımla ilgili bir belgede oynanmış, resmi evrakta sahtecilik suçu işlenmiş, bu yolla mahkemeler aldatılmak istenmiştir. Şöyle ki; Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında edindiğim; Üst Kurul'un 20.04.2006 tarihli ve 27 Sayılı toplantısında alınan 2 Nolu karar 3 kez farklı olarak yazılmış ve RTÜK Başkan ve Üyelerince imzalanan örneğin dışında farklı olarak Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na beyanda bulunulmuş ve Kovuşturmanın yürütüldüğü Ankara 21. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimliği'ne de yazılı beyanda bulunulmuştur.

- Akman'ın başkanlığı döneminde RTÜK'ün gelirleri kısmen toplanmayarak görev kötüye kullanılmış, kanunun açık emirleri uygulanmayarak yönetim ve denetim görevi ihmal edilmiştir.

- Reklam ve sponsorluk gelirlerinin tahsilatında bir Üst Kurul kararıyla kamu zarara uğratılmıştır. Yıllardır tüm yayın kuruluşları tarafından reklam geliri olarak beyan edilen ve bunun üzerinden Üst Kurul payı ile Eğitime Katkı Payı olarak ödenen gelirler Üst Kurula beyan edilmemeye, ödenmemeye başlanmıştır.

-Kamu gelirlerinin tahsilat, tasarruf ve harcanmasında görev kötüye kullanılmış, kanun, yönetmelik ve genelgeler uygulanmayarak suç işlenmiştir.

- Tahsil olunan parasal kaynakların, banka faiz ve tasarruf işlemlerinin yürütülmesi işi/görevi hukuka, yasaya ve mevzuata aykırı bir eylem yoluyla gerçekleştirilmiştir.

-RTÜK'de kanunlarla verilmemiş bir yetki kullanılarak, devlet veznesine girmesi gereken bir tutar, esasen kimin karar ve iradesiyle olduğu bilinmeden bütçe dışında tutulmakta ve kullanılmaktadır.

-RTÜK'ün 3984 sayılı Kanununa 4756 sayılı Kanunla 2002 yılında eklenen Teftiş Kurulu Başkanlığı kurulmasına ve bu birimin başına "Müfettiş" bile olmayan bir görevlinin getirilmesine karşılık Teftiş Kurulu Yönetmeliği halen ve kasten çıkartılmamış, yıllardır kurum içi denetim yapılmamıştır.

-RTÜK adına yapılan tüm kamu harcamalarının, büyük alım ve onarım giderleri ile kişisel ve kurumsal seyahat harcırahlarının beyan, uygulama ve tahsilatlarında hukuka aykırı iş ve eylemlerde bulunulmuştur.

-RTÜK frekans ihalesini de yapamamış, bu yolla da kamu zararına yol açılmıştır.

Cengiz Özdiker, suç duyurusu metninin ekinde çeşitli doküman ve belgeleri de Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

''HAKKIMDA SINIR DIŞI ETME, OTURUM YASAĞI, ÜLKEYE GİRİŞ YASAĞI YOKTUR VE BÖYLE BİR KARAR DA ALINMAMIŞTIR''

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Zahid Akman, Almanya'da kendisiyle ilgili ''sınır dışı etme, oturum yasağı, ülkeye giriş yasağı olmadığını ve böyle bir karar da alınmadığını'' bildirdi.

Akman, yaptığı yazılı açıklamada bugün bir gazetede yer alan kendisiyle ilgili haberin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Gazetenin 5 Eylül 2008 tarihli sayısında da kendisinin Almanya'ya girişinin yasaklandığı konusunda iddiada bulunulduğunu belirten Akman, bu konuda avukatının araştırma yaptığını ve gazetede yayımlanan iddianın doğru olup olmadığının Alman makamlarına sorulduğunu bildirdi.
Akman, açıklamasında şunları kaydetti:

''Maın-Taunus-Kreıs Kaymakamlığı Yabancılar Dairesince avukatıma mail olarak gönderilen cevapta, avukatımın 05 Eylül 2008 tarihli başvuru yazısı ilgi tutularak 'oturum yasasının 11. maddesi gereği sadece sınır dışı etme, oturum yasağı veya geri göndermeden kaynaklanan ülkeye giriş yasağı yoktur ve kararı da alınmamıştır' denilmiştir. Bu habere ilişkin olarak Alman makamlarının verdiği cevap oldukça açıktır, hakkımda sınır dışı etme, oturum yasağı, ülkeye giriş yasağı yoktur ve böyle bir karar da alınmamıştır. Yani Hürriyet gazetesinin 5 Eylül 2008 tarihli haberi Alman makamları tarafından yalanlanmıştır.''

MAİLLE İLETİLEN BELGE

''Kendisine maille iletilen belgeyi tahrif etmediğini'' bildiren Akman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Gazetenin 5 Eylül 2008 tarihli haberindeki iddialarla ilgili olmayan bölümü avukatımın adres bilgilerini ve şahsi bir bilgiyi içerdiği için kamuoyu ile paylaşmamayı uygun gördüm. Bu mailin kamuoyu ile paylaşmadığım bu bölümde ise 'müvekkilinize karşı görülmekte olan ceza davasından dolayı giriş değerlendirme (giriş mülahaza) kaydı bulunmaktadır bu ise Almanya'ya girişte görülen ceza davası durumunu verecekleri kararda dikkate alacakları anlamını taşır' ifadesi yer almaktadır.

Aslında bu paragrafın içeriği de Hürriyet Gazetesi'nin 5 Eylül 2008 tarihli iddiasını yalanlamaktadır. Bu paragrafta Almanya'ya giriş ve çıkışıma ilişkin bir yasak olmamakla beraber bu hususta karar verilirken belirtilen hususu dikkate alacakları bildirilmiştir.''

Zahid Akman, ''bu belgenin içeriğinin gazetenin iddialarını tümüyle yalanladığını'' savundu.

TEKZİP KARARI

''Hakkındaki maili tahrif ederek mahkemeye sunduğu ve tekzip kararı aldığı iddiasına'' yönelik olarak da Akman, Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 2008/1229 tekzip kararının gerekçesinde kendisiyle ilgili bu mailden hiç bahsedilmediğini bildirdi.

Akman'ın açıklaması şöyle:

''Tekzip kararının gerekçesinde '05.09.2008 tarihli Hürriyet Gazetesi'nin 1. sayfasında ana başlıkla büyük puntolarla 'Almanya'ya girişi yasak' başlığıyla başlayan haberde Zahid Akman'ın resmi de konulmak suretiyle Almanya'ya giriş yasağı konduğu ortaya çıktı. 'Akman mali suçtan dolayı 5 yıl Almanya'ya giremeyecek' diye devam eden haberde Alman resmi makamlarından bu konuda resmi bir bilgi alamadıklarını belirtmiş iseler de yazının başlığıyla gerçekte böyle bir yasağın konduğu algılanacak şekilde haber yapıldığı, bunun da resmi bir kayda dayandırılamadığı, dolayısıyla kişinin haklarını ihlal eder nitelikte, rencide eder nitelikte olduğu anlaşılmış olmakla talebin kabulünü gerektirmiş olup 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca talebin kabulüne karar verilmiştir.' denilmektedir.
Yani mahkeme söz konusu habere ilişkin tekzip kararını, Hürriyet Gazetesi'nin hakkımda böyle bir yasağın konduğu algılanacak şekilde haber yaptığı ancak bu iddiasını resmi bir kayda dayandırılamadığı için vermiştir. Hürriyet Gazetesi tekzibe konu haberinde hem Almanya'ya 5 yıl girişimin yasak olduğunu iddia etmiş hem de Alman resmi makamlarından bu konuda resmi bir bilgi alamadıklarını bildirmiştir. Mahkeme bu çelişki sebebi ile haberi hukuka ve gerçeğe aykırı bulmuştur.

Alman resmi makamlarından bu konuda bir bilgi almadıkları halde mesnetsiz ve hakkımdaki gerçeğe aykırı bu iddiaları manşete taşıdığı için aleyhine tekzip kararı verilen Hürriyet Gazetesi hala yalan haber yaptığı gerçeğini saklamak ve kamuoyunu yanıltmak için iftiralarına devam etmektedir. İddialara ilişkin gerçekler açıkladığım gibi olup takdiri kamuoyuna bırakıyorum.''

Bu arada, RTÜK Üst Kurulu'nun 17 Temmuz 2007'deki toplantısında RTÜK Başkanı seçilen Akman'ın görev süresi 17 Temmuz Cuma günü dolacak.

BİZE ULAŞIN