Rapordan ihmal çıktı

Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'nde 26.5.2009 tarihinde meydana gelen ve 8 hastanın yaşamını yitirmesine neden olan yangınla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Muhammet Gedik başkanlığında sürdürülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan soruşturma raporunda başta Hastane Başhekimi olmak üzere bazı hastane çalışanlarının ihmali olduğu ve kendileri hakkında hem adli işlem yapılması gerektiği hem de aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılmalarının uygun olacağı belirtildi.

YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULMADISoruşturma raporunda, şu ifadeler dikkat çekti:

"-Hastanenin kablo bacasında bulunan elektrik kablolarının halojen furee kablolara dönüştürülmediği ve katlar arasında duman yayılımını engelleyici düzenlemelerin 2002 tarihli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin bu konudaki hükümlerine rağmen yapılmadığı anlaşıldı.

-Bu arada, Burtom firmasının, ecza deposunu görüntüleme merkezine dönüştürme işlemindeki eksiklik ve aksaklıklarının denetlenip görülmediği saptandı. Bahse konu firmanın sahibi Erol Kılıç hakkında da suç duyurusu raporu düzenlendi.

-Bu nedenlerle Hastane Başhekimi Osman Naci Çelik, Hastane Müdürü Salim Özdağ, Müdür Yardımcıları Mehmet Genç ve Yakup Güler, Elektrik Mühendisi Süleyman Karapınar'ın görevlerini gerektiği gibi yapmakta ihmallerinin olduğu anlaşıldı. Bu itibarla adı geçenler hakkında adli yönden işlem yapılmak üzere tevdi raporu düzenlendi. Disiplin yönünden ise kendilerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/C-A maddesine göre aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmaları önerildi."

GÖREVLERİNDEN ALINMALARI GEREKİRHazırlanan soruşturma raporunda, Başhekim Osman Naci Çelik, Hastane Müdürü Salim Özdağ, Müdür Yardımcıları Mehmet Genç ve Yakup Güler'in görevlerinden alınarak Bakanlığın başka kurum ve kuruluşlarında görevlendirilmesininin uygun olacağı da kaydedildi.

Raporda, yangın çıktıktan sonra yoğun bakımda ve ambulans ile nakilde görevli sağlık personelinin 8 hastanın ölümünde ihmallerinin bulunmadığı kanaatine varıldığı da bildirildi. (ANKA)

BİZE ULAŞIN