Adli Tıp'ta denetleme

Cumhurbaşkanlığı Adli Tıp'ın denetlenmesi için Denetleme Kurulu’na yetki verdi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, son günlerde basın-yayın organlarında Adli Tıp Kurumu ile ilgili çeşitli iddiaların sıklıkla gündeme getirilmesi üzerine, Devlet Denetleme Kurulu'na; Adli Tıp Kurumu'nun 2007, 2008 ve 2009 faaliyet ve işlemlerinin mevzuata uygun biçimde yerine getirilip getirilmediğinin denetlenmesi talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı Gül, ayrıca Adli Tıp Kurumu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla söz konusu Kurumun; mevzuat, teşkilat, personel, amaç, araç, gereç ve metodlar yönünden de değerlendirmeye tabi tutulması için Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, 2443 sayılı Kanun ile kurulan Devlet Denetleme Kurulu'nun Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 108'inci maddesinde belirlenen denetim, araştırma ve inceleme faaliyetlerini yürüttüğü hatırlatıldı.

Son günlerde Münevver Karaulut ve Hüseyin Üzmez davasının incelenmesi ile ilgili ortaya çıkan gelişmeler kurum hakkında çok fazla eleştiri getirmişti. Cumhurbaşkanı, tüm bu olayların usulüne uygun bir şekilde incelenip incelenmediğinin denetlenmesini istedi.
BİZE ULAŞIN