Eğitimde acı rapor

AB'nin "Eğitim Üzerine Ana Veriler 2009" raporuna göre Avrupa'da 10 olan öğretmen başına öğrenci sayısı, Türkiye'de 25'e çıkıyor

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve "Eğitim Üzerine Ana Veriler 2009" raporu Türkiye açısından olumlu bir tablo çizmedi.
Türkiye'de üst ortaöğretimin niteliği ve süresini etkileyen reformların 2005/06 döneminden bu yana derece derece iyileştirildiği ve bir süre eskiyle yeni sistemin birlikte varlığını sürdürdüğü belirtildi. Raporda şu tespitlere yer verildi:
Avrupa'da öğretmen başına 10 öğrenci düşüyor, Türkiye'de 25 öğrenci bir öğretmenden yararlanıyor.
Üniversite mezunu kadınların sayısı Avrupa genelinde sadece Türkiye'de erkeklerden düşük.
Türkiye, beklenen eğitim yılı sayısının 13'ten az olduğu tek ülke durumunda.
Avrupa'da 20-24 yaşındaki gençlerin yüzde 78'den fazlası üst orta eğitimi başarıyla tamamlamış durumda.
Çek Cumhuriyeti, Polonya, Slovenya, Slovakya'da bu oran yüzde 90'ın üzerinde. Malta, Portekiz, İzlanda, Türkiye'de oran yüzde 60'ın altında.
Ebeveyn temsilcileri okul etkinlik planının geliştirilmesi için 11 AB ülkesinde, karar verme mekanizmalarında ise 15 AB ülkesinde danışma rolü üstlenirken Danimarka, Kıbrıs, İzlanda, Liechtenstein ve Türkiye'de ebeveyn temsilcilerinin bu alanda bir müdahalesi ya da danışmanlık konumu bulunmuyor.
1998-2006 arasında AB'de üniversite öğrenci sayısındaki artışın yüzde 25'i bulduğu, 18.7 milyon kişiye ulaştığı belirtilen raporda, bu sürede Bulgaristan hariç orta ve doğu Avrupa ülkeleri, Baltık ülkeleri, Yunanistan, İsveç, İzlanda ve Türkiye'de bu artışın yüzde 50'yi bulduğu belirtildi.

BİZE ULAŞIN