Sivil yargı düzenlemesi mahkemede

Anayasa Mahkemesi, askere sivil yargı yolu açan 5918 Sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, iptal isteminin ilk incelemesini 23 Temmuz Perşembe günü yapacak.

CHP, 5918 sayılı ''Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''un, askerlere sivil yargı yolunu açan 7. maddesi ile değiştirilen ''halinde'' ibaresi ile geçici 1. maddedeki, 5271 sayılı Kanunun 250. maddesinde yapılan değişiklik hükümlerinin yürürlüğüyle ilgili düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Yüksek Mahkeme, CHP'nin başvurusuna ilişkin ilk incelemesini 23 Temmuz Perşembe günü yapacak. Heyet, başvuruda bir eksiklik tespit etmezse davayı esastan görüşmeye karar verecek ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın belirleyeceği bir günde dava esastan karara bağlanacak.

Düzenlemenin iptali istemiyle açılan davanın dilekçesinde, Anayasa'nın, askeri mahkemelerin görev alanına ilişkin yaptığı görevlendirme hükmü yürürlükte iken, yasa koyucunun bir yasa ile ve söz konusu Anayasa hükmünü değiştirmeksizin yeni bir düzenleme yapmasının, Anayasa'nın 145. maddesi ile bağdaşmayacağı savunulmuştu.
BİZE ULAŞIN