Gözler Anayasa Mahkemesi'nde

Anayasa Mahkemesi, mayın yasası ve askere sivil yargı yolunu açan yasanın ön görüşmelerini yapıyor.

Yüksek Mahkeme, iptali istenen Mayın Yasası'nın yürürlüğünün durdurulup durdurulmayacağına, askere sivil yargı yolunu açan yasanın da esastan görüşülüp görüşülmeyeceğine karar veriyor.
BİZE ULAŞIN