HSYK: Herhangi bir önerimiz olmadı'

HSYK, 21 günlük kararname krizinin "perde arkasını" kamuoyuna açıklarken, Ergenekon davasına bakan hakimlerin yerlerinin değiştirilmesinin hiç gündeme gelmediğini duyurdu. Ergenekon savcılarında değişiklik önerisi yaptığını üstü kapalı bir şekilde kabul eden Kurul'un seçilmiş üyeleri İstanbul'a ikinci bir başsavcı vekilinin görevlendirilmesinin gerekçesini "soruşturmanın gizliliğinin ihlal edilmesine" bağladı. Kurul'un açıklamayla verdiği üç mesaj şöyle:

YETKİLİYİZ:
Önemle belirtmek gerekir ki, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce hazırlanan taslak, Yüksek Kurul'un çalışmaları için hazırlanmış olup, gündeme alındıktan sonra taslak üzerinde her türlü tasarruf hakkı kurula aittir.

HAKİMLERİ DEĞİŞTİRMEYİ DÜŞÜNMEDİK:
HSYK, devam eden dava ile ilgili yargı bağımsızlığının korunması amacıyla azami hassasiyeti göstermiş bulunmaktadır. Bir kısım basında haksız bir şekilde yer aldığı gibi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun davaya bakan mahkemenin başkan ve üyeleri ile ilgili herhangi bir düşünce, öneri ve tasarrufu başından beri olmamıştır.

EŞ SAVCI GEREKÇESİ:
Soruşturmanın her noktasında basın ve bir kısım siyasetçilerin ölçüsüzce her noktada yargıyı etkileyecek şekilde yer almalarına fırsat verilmiş olması; gizlilik kurallarına uyulmasının sağlanamaması, özellikle soruşturmaya konu olan bir kısım hususların kişi haklarını ihlal edecek ve daha da önemlisi soruşturmanın değişik evrelerinde karar verme durumunda bulunan hakimleri etkileyebilecek, onların üzerinde baskı ortamı oluşturabilecek şekilde önceden yayınlanması, CMK 250. madde kapsamında görevli ikinci bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili görevlendirilmesini gerekli kılmıştır. ANKARA

BİZE ULAŞIN