HSYK açıklamasına Bakanlık yanıt verdi

Adalet Bakanlığı, Ergenekon savcılarının değiştirilme çabasını "Mahkemenin bağımsızlığına tehdit, hâkim ve savcılık teminatının ihlali" olarak tanımladı

Adalet Bakanlığı ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) seçilmiş üyeleri arasında 21 gün kapalı kapılar ardında süren "Ergenekon" krizinin ayrıntıları, karşılıklı açıklamalarla kamuoyuna taşındı. Bakanlığın, HSYK'nın seçilmiş üyelerine yanıt verdiği yazılı açıklamada öne çıkan unsurlar şöyle:
11 KİŞİLİK TASLAK VERDİLER: Bazı üyeler, taslağın karara bağlanacağı aşamada '11 kişilik yeni bir taslak verdi. 'Bu taslakta önerilen isimler arasında davaya (Ergenekon) bakan mahkemenin başkan ve üyelerinin bulunmadığı, ancak devam eden soruşturmayı yürüten Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcı vekili ve üç Cumhuriyet savcısı ile aynı soruşturmanın değişik aşamalarında tutuklama, arama, el koyma, iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması gibi koruma tedbirleriyle ilgili kararları veren üç hakiminin olduğu, ayrıca önerilen üç hakimden ikisinin yargılamayı yapan mahkemenin itiraza tabi kararlarını inceleyen mahkeme üyeleri olduğu görüldü. Faili meçhullerle ilgili soruşturmayı yürüten bir Cumhuriyet başsavcısı ve aynı yerde görevli bir mahkeme başkanı da ek taslakta yer aldı.
'YETKİ BİZDE' DEDİK: Taslak hazırlama yetkisinin Bakanlığımızda olduğu, ilgililer hakkında herhangi bir disiplin tedbiri ve cezası olmadığı, görev yerlerindeki en az süre olan yedi yılın dolmadığı ve adı geçenlerin atanma yolunda bir taleplerinin de bulunmadığı hususları ifade edilerek, bunun soruşturmaya ve yargılamaya doğrudan müdahale anlamına geleceği gerekçesiyle söz konusu taslağın görüşülmesine itiraz edildi. Bunun dışında Bakanlığımızın müzakerelerin uzamasına neden olacak herhangi bir talebi olmamıştır.
BAĞIMSIZLIK İHLALİ: Bağımsız bir şekilde görev ifa etmesi gereken hakim ve savcılara yürütmekte oldukları bir soruşturma ve bu soruşturma sürecinde verdikleri kararlar sebebiyle, emir ve talimat vermenin de ötesine geçerek görev yeri değişikliği teklif edilmesi mahkemelerin bağımsızlığı ile hakimlik ve savcılık teminatının açıkça ihlali anlamına gelmektedir.
OY ÇOKLUĞUYLA 'BOZMA' TALEBİ: HSYK'nın bazı üyeleri İstanbul'da yürütülmekte olan soruşturmanın (Ergenekon) gizliliğini ihlal ederek, dosya numarası da vermek suretiyle incelediklerini iddia ettikleri dosyadaki bazı kararlara karşı kanun yararına bozma yoluna gidilmesi hususunda Kurul'da görüşme yapılmasını istemiş ve sağlamışlar, kanun yararına bozma yoluna gidilmesine ilişkin kararın oy çokluğuyla alınmasını temin etmişlerdir. HSYK'nın aldığı karara uyma zarureti olmamasına rağmen, Bakanlık bu kararı ihbar kabul ederek, kanun yararına bozmaya gidilip gidilmeyeceğinin değerlendirilmesi için kararı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderdi.
TASLAK DEĞİŞEMEZ DEMEDİK: Adalet Bakanlığının taslağı değiştirtmemek veya taslağın aynen kabulü şeklinde bir talebi söz konusu olamaz, olmamıştır da. Taslak büyük ölçüde kabul gördü, yüzde 10'luk bir bölümünde değişiklik yapıldı.
DENETİM GÖREVİ YOK: Yargısal denetim görevi yargı kurumlarınca yerine getirilmekte olup idari bir kuruluş olan HSYK'nın ve yürütmenin içinde yer alan Bakanlığımızın bu faaliyetlere müdahale etme olanağı bulunmamaktadır
ŞİKÂYETLERE YANIT: HSYK'nın şikayet dilekçelerini gönderildiği Bakanlık biriminden, Kurul'a cevap verilmediği şeklinde açıklama yapıldığı görülmüştür. Bakanlığımıza intikal ettirilen şikayet ve ihbarların sonucu, şikayetçiye bildiriliyor.

BİZE ULAŞIN