Telekulak'ın adı belli olacak

Cumartesi 08.08.2009
Güncelleme: Cumartesi 08.08.2009
ABONE OL
Başbakanlık, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın (TİB) yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Artık dinlemeyi yapacak görevlilere "aidiyet numarası" verilecek ve kimin kimi dinlediği tespit edilebilecek. Resmi Gazete'de dün yayımlanan yeni yönetmelikle dinleme karar ve emirleri, savcının görevlendirdiği kolluk görevlilerinin aidiyet numarasıyla TİB'e bildirilecek. Yasalara aykırı olarak dinlendiğine ilişkin kaygıları ve iddiası olanlar mahkemeye başvurduğu takdirde, dinlemeyi hangi görevlinin gerçekleştirdiğini öğrenebilecek.

İNTERNETE TAKİP
Yeni değişiklikle internet suçlarının izlenmesi takibi de TİB'e geçti. Kurumdaki istihbarat birimleri temsilcileri de kurum dışına çıkarıldı. TİB, internet ortamındaki yayınları izleyerek Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçları ile 5816 sayılı ''Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun''da yer alan suçların işlenmesini önleme çalışması yapacak. Bunun için izleme ve bilgi ihbar merkezi dahil, gerekli her türlü teknik altyapıyı kuracak veya kurduracak, bu altyapıyı işletecek veya işletilmesini sağlayacak. Yönetmeliğin 13. maddesinde yer alan ''iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesinin yapılabileceği suçlar'' arasından ''fuhuş'' çıkarıldı.

YETKİYE SINIRLAMA

Yönetmeliğin 24. maddesindeki ''Başkanlığın yönetmelikte yer alan faaliyetlerle ilgili denetimi, Başbakan'ın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon tarafından yapılır'' fıkrası yürürlükten kaldırıldı.