Bir kere daha okuyuversin

HALİL İnalcık, Osmanlı hanedanının "Oğuz Han torunu Kayı Handan gelmediği" tezine karşı çıkan Prof. Dr. Ahmet Akgündüz'e cevap verdi. İnalcık, gönderdiği yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Prof. Dr. Akgündüz, "Ertuğrul Gazi'nin ne kadar küçük olursa olsun Kayı'lara mensup bir aşiretin başında bulunduğunu rahatlıkla söyliyebiliriz" diyor. Benim ne dediğimi Prof. Akgündüz'ün bir kez daha dikkatle okumasını rica ederim. İkincisi Osmanlı paşası Cevdet Paşa'nın beyanları, "Osman'ın dedeleri de Türkistan'da han ve sultan olarak el-hakk asîl ve soylu bir Türk hanedanıdır" şeklindedir. Böyle bir ifadeyi tenkit için değerli meslektaşım gazetenizde çıkan söyleşimin ilk fıkrasını lütfen okuyuversin."
BİZE ULAŞIN