SETA'dan Kürt sorunu algısı

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfının (SETA) araştırması, Türkler ve Kürtlerin birbiriyle ilgili kanaatlerinin olumlu olduğunu ortaya koydu. SETA tarafından Pollmark'a yaptırılan araştırma, 7-15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Araştırmaya 10 bin 577 kişi katıldı. Araştırma sonuçlarında şöyle denildi: ''Türkiye'nin en önemli sorunu konusunda işsizlik ve ekonomi başlıkları gündemin ilk sıralarını işgal etmekle beraber, araştırma bulguları, Kürt meselesi ve alakalı sorunlara verilen önemin gündemle sınırlandırılamayacak bir biçimde arttığını göstermektedir. Ortaya çıkan tablo, Kürt meselesinin Türkiye genelinde Türkiye'nin en önemli siyasal sorunu olarak algılandığını ortaya koymaktadır. Bu durum, Kürt meselesini göz ardı etmenin zorlaştığına işaret etmektedir.''
BİZE ULAŞIN