Gerçeker, yargının kriterlerini sıraladı

Gerçeker, yargının bağımsızlığından HSYK'nın yapısına, Ergenekon soruşturmasından demokratik açılıma kadar gündem konularında yargının kırmızı çizgilerini ortaya koydu

Salı 08.09.2009
Güncelleme: Salı 08.09.2009
ABONE OL
Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker yeni Adli Yıl konuşmasında; yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı ve meşruiyetinden Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) yapısına, Ergenekon soruşturmasından demokratik açılıma kadar gündemdeki konulara ilişkin "yargının kriterlerini" sıraladı. Gerçeker, dağıtılan kitapçıkta yer almasına rağmen bir bölümünü okumadığı konuşma metninde, "Yandaş yargıyı değil, tam bağımsız ve tarafsız yargıyı oluşturmak için uğraş vermeliyiz" ifadesine yer verdi, ancak bu cümleyi kürsüde okumadı. Gerçeker, gazetecilerin, bu cümleyi neden okumadığı sorusuna, "Konuşma uzundu. Zaman zaman bazı yerleri atladık" derken, "Yandaş yargı oluşturulmaya çalışıldığına yönelik bir gözleminiz mi var?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Kimseyi suçlayıcı bir tavır içinde olmadık. Yargı bağımsız olacaksa, yandaş yargı olmaması gerekir. Bu, bugün için de geçerli, yarın için de geçerli, geçmişte de geçerli olan bir şey. Olmaması için uğraşıyoruz. Herkesin de uğraş vermesi gerekir. "Yaz kararnamesi krizi nedeniyle dikkatlerin üzerine çekildiği HSYK'nın yapısının değiştirilmesine ilişkin tartışmalara ağırlık veren Gerçeker şu mesajları verdi:

YARGI REFORMU

Kurul'da (HSYK) siyasi irade ve yürütmenin temsilcisi Adalet Bakanı ile ona bağlı olarak görev yapan Bakanlık Müsteşarı'nın bulunmaması gerektiği yolundaki degerlendirmeleri görmezden gelerek, sözde demokratik meşruiyeti sağlamak adına yasama ve yürütme organına, HSYK'ya üye seçimi konusunda geniş yetkiler tanınmasına yönelik önerilere yer verilmiş olmasının izahı mümkün değildir.
(HSYK'ya Meclis'çe üye seçilmesi) Kurumsal olarak yargıyı ve birey olarak yargıcı, siyasi iktidarın etkisi ve kontrolü altına sokacaktır ki bu da yargının siyasallaşması ve yasama ve yürütme organı karşısındaki bağımsızlıgını kaybetmesi demektir. Böyle bir yapılanmada hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkesi zedelenir. Devlet hukuk kurallarıyla yönetileceğine, siyasi güç, hukuku ve yargıyı yönetir hale gelecektir.
AB ilerleme raporlarında öngörüldüğü gibi hakim adaylarının seçiminde de Adalet Bakanlığı'nın etkisi kaldırılmalı.
Anayasaya göre egemenlik, kayıtsız sartsız Milletindir ve Türk Milleti, egemenliğini, anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanılır. Bu anayasal düzenlemeye göre egemenlik yetkisi yasama organında toplanmış değildir.
Anayasa Mahkemesi'nin mevcut üye sayısı çoğaltılabilir. Ancak, parlamento tarafından Anayasa Mahkemesi'ne üye seçilmesi yerinde değildir.
Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş amacı Anayasa Yargısı olduğuna göre, işlevinin de anayasa yargısı ile sınırlı olması gerekir. Yüce Divan yetkisinin daha önce Anayasa Mahkemesi'ne verilmiş olması, yanlışlığın sürdürülmesine gerekçe olamaz. Öte yandan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya düzenlenen resepsiyonda HSYK'ya Meclis'in üye seçebilmesi için öncelikle siyasi partilerin parti içi demokrasiyi uygulamaları, bunun için de Siyasi Partiler Yasası'nda değişiklik yapılması gerektiğini söyledi.

ERGENEKON
Yargıtay Başkanı, Ergenekon soruşturmasına ilişkin eleştirilerini, eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk'tan alıntı yaptığı, "Dedikodu kanıt değildir. İddianamenin dayanakları arasında yer alamaz" sözüyle dile getirdi. Gerçeker şöyle dedi: "Adalet mekanizmasının iyi işlememesi, iletişimin dinlenilmesindeki yasaya aykırı işlemler, tutukluluk sürelerinin uzaması yargıya güveni azaltıyor."