'Dil zenginliği ihmal edildi'

Dil Bayramı mesajlarında açılım tartışıldı. Gül, "Türkçe konuşma dilidir, eğitim dilidir, devlet dilidir" dedi

Cumartesi 27.09.2009
Güncelleme: Pazar 27.09.2009
ABONE OL
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Dil Bayramı mesajında, demokratik açılımda Kürtçe eksenli tartışmalarla gündeme gelen Türkçe dışındaki dillere işaret etti. Türkçenin "eğitim dili, devlet dili" olduğu vurgusu yapan Gül, "Türkiye'de de azımsanmayacak bir dil zenginliği vardır. Bunların hepsi Türkiye'nin kültür mirasıdır, zenginliğidir. Türkiye, yıllardır ihmal ettiği zenginliğine sahip çıkmalıdır" dedi. Gül'ün Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın'a gönderdiği mesajda öne çıkan unsurlar şöyle oldu:
Türk dünyasının ortak dili olarak öne çıkan Türkçe, bir dilden beklenen bütün işlevleri yerine getirmektedir: Konuşma dilidir, eğitim dilidir, devlet dilidir, edebiyat ve bilim dilidir, medya dilidir, iş hayatının dilidir. Türklerin aldığı ilk Nobel ödülünün edebiyat ödülü olması dilimizin gücünü ortaya koymaktadır.
Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de azımsanmayacak bir dil zenginliği vardır. Bunların hepsi Türkiye'nin kültür mirasıdır, zenginliğidir. Türkiye, yıllardır ihmal ettiği zenginliğine sahip çıkmalıdır.
Türk halkı, farklı kültürleri, dilleri, dinleri, toplumları bir arada yaşatma ve onlarla bir arada yaşama konusunda olağanüstü bir birikime sahiptir. Türkiye, bir taraftan sahip olduğu bu mirası korurken, kültürün taşıyıcısı diline de sahip çıkıp değerini bilerek onu gelecek nesillere aktaracaktır.

NE DEDİLER?
Başbakan Tayyip Erdoğan: Kültürel değerlerimizin, milli hafızamızın nesilden nesile taşınmasında vazgeçilmez bir işleve sahip olan dilimiz, millet olabilmemizin en önemli dayanaklarından biridir. Bizi bir arada tutarak ortak değerler etrafında bütünleşmemizi sağlayan dilimizi geliştirerek muhafaza etmek, millet olarak geleceğimizi de muhafaza etmektir. Dilimizin korunması, geliştirilmesi ve daha da zenginleştirilmesinde sadece bilim ve sanat adamlarına değil, siyasetçiler ve medya mensupları başta olmak üzere tek tek hepimize düşen sorumluluklar vardır.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: İkinci dil çığırtkanlarının; milletimizi ayırmak ve etnik gruplaşmaların önünü açmak üzere, tezgâhladığı tehlikelerle dolu sürecin önce dilimizi zayıflatmak, arkasından milletimizi oluşturan fertler arasında kuşku ve güvensizliği yaymak gibi bir amacı olduğu anlaşılmaktadır. Alfabeye yeni kelimelerin girmesi tartışmalarıyla, anayasada teminat altına alınmasına rağmen eğitim ve öğretimde Türkçe'den başka dillerin kullanılmaya başlamasının da bu süreci hızlandıracağını söylemek yanlış olmayacaktır. Türkçe'nin, Türk milletinin son savunma hattı ve kültürel mevzisi olduğu dikkate alındığında; milli kimliğin yıkılmasına, milli bilincin yok edilmesine, millet olma şuurunun aşındırılmasına dilin tartışmaya açılarak ulaşılmak istendiği gün gibi ortadadır.