'Açılan dava haklı' anlamına gelmez

Doç. Dr. Halil Akkanat (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi): Genel Kurul, aldığı kararla, 'Yargılama yapmadan davayı reddedemezsin' demiştir. Bu karar, 'açılan bu dava haklıdır', 'Davalı aleyhine karar verilecektir' anlamına gelmez. Manevi tazminata hükmedilmesi için hukuka aykırı fiil, zarar ve bunlar arasında sebep-sonuç ilişkisi olmalı. Mahkeme 'bunlar gerçekleşmedi' diyebilir. Genel Kurul kararıyla, Pamuk'un sözlerinden rahatsız olduğunu iddia eden herkes, tazminat davası açabilecek. Ancak tazminin ne şekilde olacağına hakim karar verir. Hâkim bir paraya hükmedebileceği gibi açıklamanın hukuka aykırı olduğunu tespit edip bir gazetede yayınlanmasına da hükmedebilir. Böyle bir yayın yapılması durumunda bu açıklamadan rahatsız olduğunu öne sürenlerin tamamının rahatsızlığının geçtiği kabul edilir. Böyle bir karar verirse bütün davaların önü kesilmiş olur.
BİZE ULAŞIN