Kur'an kurslarına yaş sınırına red

Anayasa Mahkemesi, Kur'an kurslarında yaş sınırını düşüren düzenlemeye yapılan itirazı reddetti.

Yüksek Mahkeme, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun Kur'an kurslarında yaş sınırı düşüren 633 sayılı Diyanet işleri Başkanlığı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 4415 sayılı Yasanının 1. maddesiyle eklenen ve ek 3. maddesinin birinci fıkrasının üçüncü tümcesi ile ikinci fıkrasının iptali ve yürürlülüklerinin durdurulması istemini esastan görüşerek karara bağladı. Yüksek Mahkeme, düzenlemeye ilişkin itirazı reddetti.
BİZE ULAŞIN