İki kardeşin telefon kaydı delil sayılmadı

Yargıtay, töre cinayeti davasında 2 kardeş ve babalarının telefon konuşma kayıtlarının delil kabul edilemeyeceği görüşüyle azmettirmekten ceza alan sanığın beraatine karar verdi

  1. Haberler
  2. Gündem
Pazartesi 26.10.2009 ABONE OL
Yargıtay, telefon dinleme kayıtlarının delil kabul edilmesi konusunda tartışılacak bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, mahkeme kararıyla dinlenseler ve konuşmalarında suç unsuru olsa bile belli seviyedeki akrabaların kendi aralarında yaptığı konuşmaları delil kabul etmedi. Kararın veriliş süreci İstanbul'da Ömer Akyüz isimli kişinin öldürülmesi ile başladı. Savcılık soruşturmasında şüpheler İlhan ve Mükerrem Yıldız kardeşler ile babaları Karabey Yıldız üzerinde yoğunlaştı. Her üç ismin de telefonları mahkeme kararıyla dinlendi. Dinlemelerde cinayeti Mükerrem Yıldız'ın işlediği, kardeşi İlhan Yıldız'ın da azmettirdiğini gösteren konuşmalar tespit edildi. Yapılan yargılamada elde edilen telefon dinleme kayıtlarına dayanılarak Mükerrem Yıldız, "tasarlayarak adam öldürmek", İlhan Yıldız da "bu suça azmettirmek"ten ömür boyu hapse mahkum edildi. Baba Karabey Yıldız ise beraat etti.

AKRABA BAĞINA DİKKAT ÇEKTİ

Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, iki kararı onarken, delil kabul edilen telefon konuşmalarında kardeşini azmettirdiği yönünde sözler geçen İlhan Yıldız'ın durumunu tartıştı. Daire, CMK'nın telefon dinleme koşullarını içeren 135'inci maddesindeki "Şüpheli veya sanığın, tanıklıktan çekinebilecek kişilerle arasındaki iletişimi kayda alınamaz. Kayda alma gerçekleştikten sonra bu durumun anlaşılması halinde, alınan kayıtlar derhal yok edilir" hükmünü dikkate aldı. Daire, sanık İlhan'ın diğer sanık Mükerrem ile kardeş olduğuna ve yine CMK'nın 45'inci maddesine göre aralarında, "tanıklıktan çekinme"ye olanak veren akrabalık ilişkilerinin var olduğuna işaret etti ve yerel mahkemenin kararını 'telefon dinleme tutanakları kanun dışı elde edilmiş delil niteliğindedir' diyerek bozdu. Daire'nin kararında, Sanık İlhan hakkında telefon dinleme dışındaki delillerin cinayeti azmettirdiğine hükmetmek için yeterli olmadığı belirtildi ve sanığın beraati istendi.

CMK'da düzenleme gerek
Prof. Dr. Hikmet Sami Türk (Eski Adalet Bakanı): Böyle bir yorumla suçun cezasız kalması söz konusu olur. Ancak CMK'daki tanıklıktan çekinebilecek durumda olanların aralarındaki konuşmanın kaydedilemeyeceği, kaydedilse bile derhal yok edilmesi gerektiği hükmünü içeren 135. maddenin benzer eylemlerin cezasız kalmamasını engelleyecek şekilde düzenlemek gerekiyor.

Dinleme gözden geçirilsin
Prof. Dr. Durmuş Tezcan (Hukukçu): Bu konuda daha kapsamlı bir inceleme yapılması gerekir. Ancak ilk bakışta Yargıtay'ın yorumunun kendi içerisinde tutarlı olduğu görülüyor. Türkiye'de bu vesileyle iletişim dinlenmesinin yeniden gözden geçirilmesi gerekebilir.