'Önemli şahsiyetler fikirleriyle anılırlar'

Başbakan, Atatürk'ü anma töreninde, "Önemli şahsiyetler, fikirleriyle, eserleriyle fedakâr gayretleriyle anılırlar" dedi

Çarşamba 11.11.2009
Son Güncelleme: Çarşamba 11.11.2009
ABONE OL
Başbakan Tayyip Erdoğan, "10 Kasım günü demokratik açılım görüşmesi yapılır mı" eleştirilerine gönderme yaparak, "Şunu asla unutmayalım, önemli şahsiyetler yas tutularak anılmazlar. Önemli şahsiyetler, fikirleriyle, eserleriyle, fedakâr gayretleriyle anılırlar" dedi. Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunca düzenlenen Atatürk'ü anma töreninde şu mesajları verdi:
EGEMENLİĞE SAHİP OLMA: Milleti refaha götürecek alanlarda güvenle yürüyebilmek bir şarta bağlıdır: Milletin doğrudan doğruya kendi egemenliğine kendisinin sahip olması.
HUSUMET DEĞİL BARIŞ: Gazi husumeti değil, barışı, uzlaşmayı, diyaloğu, iş birliğini kendisine şiar edinmiş ve bize son derece anlamlı bir miras bırakmıştır.
KURULUŞ FELSEFESİ: Attığımız adımlar, reformlar, barış üzerine kurduğumuz dış politika, cumhuriyetin kuruluş ilkeleriyle birebir örtüşmektedir.
YÖN SORUNU YOK: Türkiye'nin yönü, ekseni bellidir, böyle bir sorunu da yoktur. Türkiye'nin temel ekseni, Batılı gelişmiş ülkeler olduğu kadar, aynı zamanda hem Doğu'dur, hem Kuzey'dir, hem Güney'dir.
AYNI BAYRAK ALTINDA: Bu topraklara ve bu medeniyete ait her türlü grup, İstiklal Savaşımızı yürüten bayrak ve sancak altında toplanmış, bir ve bütün olarak kurtuluş mücadelemizi vermiştir. Cumhuriyetimiz de yine birleştirici ve bütünleştirici bir ruhla, aynı bayrak altında hayat bulmuştur. Bu ülkeye hak ettiği istikbali sağlayacak olan güç, istiklal mücadelesi ruhu ve bu ruhun ortaya koyduğu birlik ve bütünlük mefkuresidir.
FARKLILIKLARI BİRLEŞTİRME: Atatürk'ün en önemli başarılarından biri, her türlü farklılığı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı paydasında birleştirmesi ve ülkenin onurlu, saygın, asli bir unsuru haline getirmesidir. Milli mücadele salt bir savunma mücadelesini ateşlememiş, aynı zamanda millet olma, milli bütünlüğü tesis etme anlayışını geliştirmiştir.
ZEDELEYEMEZ: Yakın tarihte ülkenin birliğine ve bütünlüğüne yönelmiş tehditler, bu topraklar üzerinde binlerce yılda oluşmuş kardeşliği zedeleyememiştir. Birlik ruhumuza, kardeşliğimize yönelik her türlü saldırı bu milletin arasında bugüne kadar asla sığınak bulamamıştır.

TARİH KARIŞIKLIĞI

Erdoğan, "Gazi'nin Çanakkale'de ifade ettiği üzere, tüm bu ordular, geldikleri gibi gitmişlerdir. Gazi, yeni dönemde husumeti değil, barışı, uzlaşmayı, diyalogu, iş birliğini kendisine şiar edinmiş ve bize de bu yolla son derece anlamlı bir miras bırakmıştır" dedi. Ancak Atatürk bu sözü, 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa Garı önünde, İngiliz donanmasını görünce söylemişti.

GÜL: GELECEK UMUTLU

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de konuşmasında "Atatürk, batılılaşmadan değil, modernleşmeden bahsetmiş; Türkiye'nin iddiasını taklit olarak değil, onun üzerine çıkma olarak teyit etmiştir. Bu güven ve cesaret, bugünkü problemlerimize bakışımızda da her zaman müracaat etmemiz gereken temel duruşa işarettir" dedi. Demokraside gelinin aşamanın arkasında da Atatürk'ün olduğunu belirten Gül, geleceği umutla yüründüğünü vurgularken, ''Bu başarının ardında milletimizin büyük tarihi tecrübesi, yeniliklere açık ama şahsiyetini koruyan sentezci yapısı ve ideolojik tavırdan uzak itidali yatmaktadır'' diye konuştu.