Demokratik açılım karakoldan başlıyor

Karakollar, hastaneler, askeri ve sivil cezaevleri hem uluslararası ve hem de ulusal sivil denetime açılacak. İşkence komiteleri buraları izin almaksızın denetleyecek

Pazar 15.11.2009
Son Güncelleme: Pazar 15.11.2009
ABONE OL
Demokratik açılımla ilgili ilk etapta karakol ve cezaevlerine demokrasi ayarı yapılacak. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler (BM) protokolü onaylanacak. Karakollar, hastaneler, askeri ve sivil cezaevleri sivil denetime açılacak. İşkence komiteleri izin almaksızın denetlemede yapabilecek.

İŞKENCEYE ÖNLEM
Demokratik açılımın en önemli ayaklarından biri olarak "İşkenceye ve Diğer Zalimane Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokol" Meclis'te öncelikle ele alınacak. Protokol onaylandığında karakol, askeri, sivil cezaevi, hastane, ıslahevleri uluslararası ve ulusal denetime açılacak. Uluslararası denetim, BM İşkence Önleme Alt Komitesi tarafından yapılacak. Bu komite Türkiye'de istediği cezaevi ya da karakolu ziyaret edip, istediği kişilerle konuşabilecek. Türkiye'de de işkence ve kötü muameleyle mücadele için "bağımsız ulusal önleme mekanizması" kurulacak. Sivil uzmanlardan oluşacak bu kuruluş, istediği cezaevi ve karakolu inceleyip rapor hazırlayacak.
Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensupları tarafından kötü muamele gören, hakarete uğrayan veya rüşvet talebi ile karşılaşan vatandaşlar derhal valilik veya kaymakamlıklara başvuracak. Her vatandaşa barkodlu özel bir başvuru numarası verilecek. Kollukla ilgili tüm şikayetlerin takibi için İçişleri Bakanlığı'nda merkezi kayıt sistemi kurulacak. Ülke genelindeki başvurular Ankara'dan izlenecek. İnsan hakları ihlallerinin yoğunlaştığı konular ve bölgeler için önlem alınacak.
Kollukla ilgili iddiaları araştırmak üzere İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri arasından "uzman denetim ekibi" oluşturulacak. Bu ekip, sadece özel olayları soruşturacak. Yerel düzeydeki şikayette öncelikle bir vali yardımcısı görevlendirilecek. Ardından Ankara'dan görevlendirilen mülkiye müfettişleri soruşturmayı üstlenecek.
İçişleri'nde ayrıca bir "Gözetim Komisyonu" kurulacak. İçişleri Müsteşarı, Teftiş Kurulu Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanı, Adalet Bakanlığı temsilcisinden oluşacak bu komisyon, şikayete konu katalog suçları tanımlayacak. Ayrıca, görevli müfettişlerin olayları soruşturma standardını belirleyecek. Eksiklik bulursa, derinlemesine ayrı bir soruşturma yaptırabilecek.