Danıştay'ın YÖK çelişkisi

Cuma 27.11.2009
ABONE OL
DANIŞTAY'IN, üniversite girişte farklı liselerden mezun olanlara aynı katsayının uygulanması konusunda kısa aralıklarla verdiği kararlar kafa karışıklığı yarattı. Danıştay 8. Dairesi, geçen yıl verdiği bir kararda katsayıyla ilgili düzenleme yapmaya YÖK'ün yetkili olduğuna hükmetmişti. Bu kararda Danıştay, Yükseköğretim Yasası'nın 45. maddesindeki "Öğrenciler Devlet Yükseköğretim Kurumlarına, esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen sınavla girerler" hükmüne dikkat çekti. Kararda, yeni bir katsayı belirleme, sınav sistemini değiştirme yetkisinin YÖK'te olduğu vurgulanırken, "Katsayı düzenlemesinin iptali için açılacak davaların hukuk gereği ve mahkeme kararlarındaki bağlayıcılık gereği reddedilmesi gerekecektir" denildi. Son kararda ise YÖK'ün düzenlemesini idari işlemlerin genel ilkelerine aykırı bulan Danıştay 8. Dairesi şöyle dedi: "Orta öğretim kurumlarının önceden belirlenen niteliği ve bu kurumlardan yararlanma hakkının kullanımı için öngörülen düzenlemeyle ilgililerin hukuksal statüleri birbirinden farklı olmaktadır. Fırsat ve imkan eşitliğinin ruhuna ve amacına uygun olarak yönlendirme suretiyle kademelerden geçerek verilen haklardan eşit olarak yararlandırılmış bireylerin bu eğitim kurumları içinde seçtikleri okul ve alan nedeniyle hukuksal statüsünün farklı olması da kaçınılmazdır. Hukuksal statüsü farklı olanları eşit koşullara tabi kılmak hak kaybı ve ihlaline neden olacaktır. Bu nedenle YÖK'ün kararı eğitim sisteminin örgütleniş biçimindeki bütünlüğünü bozacak nitelik taşımaktadır."