Dikkat çekici anket

Perşembe 10.12.2009 00:00
Son Güncelleme: Perşembe 10.12.2009 17:59
ABONE OL
Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin, terör uzmanı Ercan Çitlioğlu sorumluluğunda yürüttüğü araştırmada, Doğu ve Güneydoğu halkının yüzde 47,5'inin DTP'nin kendilerini temsil etmediğini düşündüğünü ortaya koydu.

Araştırmaya göre bölge halkı ve bölgeden göç eden halkın sadece yüzde 19,7'si DTP'nin kendilerini temsil ettiğini düşünüyor. 29 ilde 27 bin 726 kişiye ulaşılarak yapılan araştırmaya göre bölge halkının yüzde 89.8'i toplumsal hayatın vazgeçilmezleri arasında dini inacı gösterirken, etnik kimlik ise yüzde 57,4 3 ile 4. sırada yer alabildi. Aynı araştırma bölge halkının büyük çoğunluğunun Türkiye Cumhuriyeti, TC vatanadaşlığı, İstiklal Marşı ve Türk Bayrağı gibi ortak değerlere yüzde 99'luk bir oranda önem verdiğini ortaya koydu.

Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin yürüttüğü "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Yapı Araştırması ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden En Fazla Göç Almış Olan İllerin Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Politik Yapı Araştırması: Sorunlar, Beklentiler ve Çözüm Önerileri" araştırmasının sonuçları düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. 29 ilde 27 bin 726 hane halkına ulaşılarak 4 bin 761 kişi ile yüzyüze görüşme yöntemiyle yapılan araştırmanın sonuçlarını terör uzmanı Ercan Çitlioğlu açıkladı. Araştırmada 20 yılda bu bölgelerden en fazla göç alan 10 ilini sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapısının değerlendirildiğini belirten Çitlioğlu, iki aşamalı olarak yürütülen araştırmanın ilk aşamasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi üzerine yoğunlaşıldığını, ikinci kısmında ise bu bölgelerden göç alan iller üzerine çalışıldığını açıkladı.

Araştırmadan özet bilgiler veren Çitlioğlu, elde edilen verilerin oldukça şaşırtıcı olduğunu vurguladı. Araştırma Kürtlerin DTP'nin kendilerini temsil etmediği gerçeğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, DTP'nin bütün Kürtleri temsil edip etmediği sorusuna katılanların yüzde 47,5'i hayır, yüzde 23,5'i ise evet cevabını verdi. Araştırma sonucunda yayınlan rapora göre bölge halkı terörün en büyük sebebinin işsizlik olduğunu düşünüyor. Bu soruya katılanların yüzde 31.6'sı terörün "işsizlik"cevabını verirken, yüzde 19,7'si ayrımcılık yüzde 12,6'sı yabancı güçler cevabını verdi. Araştırma PKK'nin kendileri için neyi çağrıştırdığı şeklindeki soruya ise katılımcıların yüzde 41,4'ü "terörist ve bölücü örgüt"ü çağrıştırdığı, yüzde 9,9'luk kısmının ise "kendi haklarını savunan bir örgüt" olarak gördükleri sonucunu ortaya koydu.

BÖLGEDE ORTAK PAYDA 'DİNİ İNANÇ'

Araştırmada katılımcılara "toplumsal hayatın vazgeçilmezleri" sorusu da yöneltildi. Bu soruya cevap verenlerin yüzde 89,8'i dini inanca ilk sırada gördüğünü açıklarken, etnik kimlik ise yüzde 57,3'le ancak 4. sırada yer alabildi. Sorunun ulaştığı nokta itibariyle hükümet politikası değil devlet politikası ile çözülebileceğini aktaran Ercan Çitlioğlu, bunun da devleti kurumları arasında fikir, uygulama ve eylem birlikteliği ile sağlanabielceğini aktardı.

Etkin ayrımcılığa maruz kalıp kalmadıkları sorusuna ise katılımcıların büyük çoğunluğu "hayır" cevabını verdi. Araştırmaya katılanların yüzde 7,1'i etnik ayrımcılığa maruz kalmadıklarını belirtirken, yüzde 17,6'sı ise etnik ayrımcılıktan şikayet etti.

Gündelik hayatta yaşanabilecek en önemli sorunun ne olduğu sorusuna ise yüzde 66,8'luk dilim "işsizlik" cevabını verirken, tartışılan ana dilde eğitim konusu ise yüzde 3,3'de kaldı. Katılanların yüzde 22,8'i ise soruya "terör" cevabını verdi.

Araştırmanın ilginç bir diğer sonucu da Türkiye'de ortak değer olarak gösterilen Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı, ve Türkiye Cumhuriyeti Bayrağı'nın önemine ilişkin soru oldu. Katılanların yüzde 99,1'i Türkiye Cumhuriyetinin, yüzde 99,'u Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığının, yüzde 99,2 si ise Türkiye Cumhuriyeti Bayrağı ve İstiklam Marşı'nın kendileri için önemli olduğunu belirtti.
Araştırmada sorulan "kendi geleceğinizi nasıl görüyorsunuz" şeklindeki soruya yüzde 33.6'sı daha iyi, yüzde 34,8 daha kötü, yüzde 18,9 ise farklı olmayacak cevabını verdi.