Kendinizi bilgili zannedebilirsiniz...

KENAN Evren'in konuşmasında, subayın sahip olması gereken meziyetlerle ilgili de şu öğütler veriliyor:

TECRÜBE BİLGİDEN ÜSTÜNDÜR:
Bu çağlarda kendinizi bilgili zannedebilirsiniz. Fakat, hayata atıldıktan sonra göreceksiniz ki tecrübe denen ve hiçbir ölçüsü olmayan o büyük tecrübe, o sizin kazandığınız bilgiden çok yüksektir. Onun için komutanlarınıza inanın.

KOMUTANLIK 'ALLAH VERGİSİ': Komutanlık Allah vergisidir. Ancak çalışarak da komutanlık hasletleri elde edilebilir. Onun için iyi bir komutan olmaya çalışınız. Ancak, komutan ismi takmakla komutan olmaz, hakiki komutan olmak için biraz evvel anlatılan bütün vasıflara sahip olmanız gerekir.
BİZE ULAŞIN