"Parlamentoların kararları Ermenistan lehine değil"

Başbakan Erdoğan, "Parlamentolarda ellerini indirip ellerini kaldırarak tarihi çarpıtanlar, barış arayışlarına, diyalog ve uzlaşı arayışlarına ciddi zarar verdiklerinin umarım en kısa zamanda farkına varırlar" dedi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Sözde Ermeni Soykırımı Tasarısı"nı kabul eden ülkelerin Ermenistan'a yarar sağlamadıklarını söyledi. ABD'nin Washington kentindeki George Mason Üniversitesi bünyesinde, Ali Vural Ak Küresel İslam Araştırmaları Merkezi'nin açılışına katılan Başbakan Erdoğan, "Küresel Barış Vizyonu Olarak Medeniyetler İttifakı" başlıklı bir konuşma yaptı. Erdoğan, konuşmasına Mevlânâ'nın bir hikâyesiyle başladı: "Hintliler, karanlık bir ahıra bir fili getirerek, halka göstermek istediler. Ahır o kadar karanlıktı ki gözle fili görmeye imkan yoktu. File ellerini sürmeye başladılar. Birisi, eline hortumu geçirdi, 'fil bir oyuğa benzer' dedi. Başka birinin eline kulağı geçti, 'fil bir yelpazeye benziyor' dedi. Bir başkasının eline ayağı geçmişti dedi ki 'fil bir direğe benzer'. Herkes neresini elleyip nasıl tahayyül ettiyse, fili ona göre anlatmaya koyuldu. Sözleri, görüşleri birbirinden ayrı oldu. Birisi 'dal' dedi, öbürü 'elif'... Herkesin elinde bir mum olsaydı, sözlerinde itilaf kalmazdı. Mevlânâ: Duygu gözü, ancak avuca benzer diyor. Avuç bütün fili birden elleyemez ki... Tarih boyunca Doğulular Batı'yı, Batılılar Doğu'yu duygu gözüyle incelediler ve tıpkı fil hikâyesinde olduğu gibi sadece eksik bir şekilde hissettiklerini, sadece görmek istediklerini söylediler. Gördükleri dokundukları şeyleri akıl süzgecinden geçirmeden, İslam ve Müslümanlar üzerine yapılan araştırmalar da ne yazık ki aynı şekilde birçok eksikliği, birçok nakisayı ihtiva etti. Ortaya çıkan eserlerin bir kısmını ayrı tutuyorum. Ancak İslam üzerine araştırmaların oryantalist bir bakış açısıyla, Avrupa merkezci, ben merkezci, farklılığı dışlayan, doğrunun kendi tekelinde olduğu iddiasıyla yola çıkan bir bakış açısıyla ele alındığını görüyoruz."

'İSLAMİ TERÖR OLMAZ'
Başbakan Erdoğan, "Bir kaç kötü örnekten yola çıkarak, bütün bir kitleyi, bütün bir inanç grubunu, bir dinin ve medeniyetin bütün mensuplarını yargılamak, yaftalamak, karanlıkta fil tarifi kadar yanlıştır, yanıltıcıdır. Kendi değer yargılarını, kendi yaşam tarzını başkalarına dayatmak ne kadar yanlışsa, başkalarının hassasiyetlerini önemsememek, çiğnemek, görmezden gelmek de aynı derecede yanlıştır. Ben her zaman şunu söylüyorum. İslami terör olmaz. İslam ile terör kelimeleri yan yana gelemeyecek kadar birbirine zıttır, birbirine karşıttır. New York'un, Madrid'in, Londra'nın, İstanbul'un, Bağdat'ın, Kabil'in yaşadıkları nedir? Yaşananlar New York'a olduğu kadar, Londra'ya, Madrid'e, İstanbul'a, Irak ve Afganistan'a olduğu kadar, İslam'a da Müslümanlara da bu dinin özüne ve bu dinin mensuplarına da saldırıdır" dedi.

'TEK TARAFLI TUTUM'
1915 olayları ve sözde "Ermeni Soykırımı Tasarısı"na ilişkin de görüşlerini de dillendiren Erdoğan, aydınlık bir geleceğin kin ve nefret üzerine değil, sevgi ve barış üzerine kurulabileceğine inandıklarını vurguladı. Erdoğan, şunları söyledi: "Biz geçmişte yaşanılan acıların tek bir bakış açısıyla ve tarafgir bir şekilde siyasete alet edilmesine karşıyız. Buna hiç kimsenin ama hiç kimsenin hakkı yoktur. Biz tarihin tek taraflı bir şekilde okunmasına ve birtakım temelsiz hükümler verilmesine karşı çıkıyoruz. 1915 olaylarının bir soykırım olarak takdim edilmesini, hele hele bunun hükmünün parlamentolar tarafından verilmesini adaletsiz ve tek taraflı bir tutum olarak reddediyoruz. Tarihi olayları aydınlatacak olan tarih bilimidir, tarihçilerdir, arşivlerdir, belgelerdir. Tarih parlamentolarda yazılmaz, parlamentolarda yargılanamaz. Tarihin gerçekleri, işte içinde bulunduğumuz bu tür üniversiteler, ilim yuvalarında ortaya çıkacaktır. Biz bu tartışmadan hiçbir zaman kaçmadık, kaçmıyoruz. Tersine biz arşivlerimizi açtık, belgelerimizi ortaya koyduk. Dedik ki diğer arşivi olanlar da arşivlerini açsınlar. Ortak tarih komisyonu kurulması için çağrıyı biz yaptık. 2005 yılında mektubumu Sayın Koçaryan'a yazdım. 'Dünya tarihçileri 1915 olaylarını incelesin, en ince ayrıntısına kadar ortaya koysun' dedik ama çağrımıza bir cevap alamadık.

'BARIŞA ZARAR VERİLİYOR'
Parlamentoların aldığı kararlar, açık söylüyorum Ermenistan'ın asla ve asla yararına değildir, olamaz. Ellerini indirip, ellerini kaldırarak tarihi çarpıtanlar bugünün nesillerine, bugünün barış arayışlarına, diyalog, uzlaşı arayışlarına ciddi zarar verdiklerinin umarım en kısa zamanda farkına varırlar."

BİZE ULAŞIN