Anayasa değişikliği Genel Kurul'da

TBMM Genel Kurulu, Anayasa değişikliği teklifini görüşmek üzere toplandı.TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, toplantı yeter sayısının bulunduğunu dile getirerek, birleşimi açtı. Şahin, bugün yapılan Danışma Kurulunda uzlaşma sağlanamadığını hatırlatarak, parti gruplarının gündeme ilişkin önerilerinin ele alınacağı söyledi.Genel Kurulda daha sonra BDP'nin grup önerisinin görüşülmesine geçildi.

TBMM Genel Kurulu, CHP'nin ''usul'' tartışması talebiyle açıldı. CHP, ''Başkanlığın Genel Kurula sunuşu yapılmadan, araştırma önergeleri okunmadan grup önerilerinin görüşmelerine geçildiği'' gerekçesiyle TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin tutumu hakkında ''usul tartışması'' açılmasını istedi. Şahin ise geçmiş dönemde de bu uygulamanın örnekleri olduğunu söylediŞahin, Danışma Kurulunda uzlaşma sağlanamadığı gerekçesiyle, BDP'nin, güvenlik güçlerinin, toplumsal olaylarda çocuklara müdahalesine ilişkin araştırma önergesinin, bugün görüşülmesine dair grup önerisini okuttu.
Eskişehir Bağımsız Milletvekili Tayfun İçli, grup önerisi aleyhinde söz aldı ve ''taktik savaşlarının başladığını'' savundu.
İçli, Anayasa değişikliği teklifiyle, cumhuriyetin değişmez, değiştirilemez hükümlerinin değiştirilmek istendiğini öne sürdü. İçli, bunların yasalaşması halinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının, Anayasanın 68 ve 69. maddelerine göre gerekli işlemi yapacağını ifade ederek, ''Acele işe şeytan karışır'' dedi.

''OKUNMASI MECBURİYETİ VAR MI?''

İçli'nin konuşmasının ardından CHP Grup Başkanvekili Hakkı Suha Okay, ''Başkanlığın Genel Kurula sunuşu yapılmadan, araştırma önergeleri okunmadan, doğrudan grup önerilerine geçildiğini'' ifade ederek, usul tartışması açılmasını istedi.

TBMM Başkanı Şahin, araştırma önergeleriyle ilgili sunuşlarda herhangi birşeyin olmadığını, gelse bunun okunacağını belirtti. Şahin, ''Şu anda zaten Başkanlığın, Genel Kurula sunuşunu görüşüyoruz. 4 grup önerisi, Başkanlığın Genel Kurula sunuşlarıyla ilgili. Sunuşlarda, araştırma önergelerinin okunması mecburiyeti mi var? Genel Kurul açıldığında, mutlaka araştırma önergeleri okunur diye kural mı var, bana içtüzükte okuyun'' dedi.

''DAKİKA 1, GOL 1''


Şahin, daha sonra usul tartışması açarak, CHP'li Okay'a söz verdi. Okay, araştırma, genel görüşme veya gensoru önergelerinin, gündemdışı konuşmalardan sonra, Genel Kurulun Başkanlığa sunuşu bölümünde yer aldığını söyledi.

Okay, Başkanlık tarafından dağıtılan gündemde de ''Başkanlığın Genel Kuruluşa sunuşlarının'' ilk sırada yer aldığını belirterek, ''Anayasa görüşmelerinde, Sayın Başkan'ın, daha dakika 1-gol 1, içtüzüğün ihlal etme kararlılığının net ifadesidir. Bu parlamentoyu çalıştırırken, içtüzüğe uyarak çalıştıracaksınız'' diye konuştu.

''AKP milletvekili anlayışı içerisinde'' Meclis Başkanlığı görevinin sürdürülemeyeceğini ifade eden Okay, Meclis Başkanı Şahin'e, ''Bu pazartesi gününden itibaren, parlamentoda, bizzat sizin gözetiminizde ciddi ihlaller yaşanıyor. 23. Dönemde, salı günleri haricinde hiçbir şekilde grup toplantıları, Meclis Televizyondan verilmezken, bu dönemde geçmişte başvurulara olumlu yanıt verilmemişken, AKP Grup toplantısı, sizin olurunuzla Meclis Televizyonundan naklen yayınlanmıştır. Meclis Başkanlığının sunuşlarını yok sayarak, okutmadan geçerseniz, eylemli olarak içtüzük ihlali yaparsınız. Bu tutumunuzdan vazgeçmeniz gerekiyor'' diye seslendi.

TBMM Başkanı Şahin ise şahsına yönelik açıklamalara cevap vermeyeceğini, Meclis Başkanlarının görüşmelerde taraf olup cevap vermediğini ifade etti.

Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç de geçen hafta alınan karara göre, Genel Kurulun, bugün kanun tasarı ve teklifleri için, özel gündemle toplandığını belirterek, sunuşların yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Genç, herkesin Meclisin çalışma usullerine uymak zorunda olduğunu vurguladı.Giresun SEKA fabrikasının özelleştirmesine yönelik eleştiriler yönelten Genç'e, sataşma olduğu gerekçesiyle AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli söz aldı. Canikli, burada 4. kez özelleştirme ihalesi yapıldığını, kendilerinden önceki hükümetler döneminde 3 kez ihaleye çıkıldığını anımsattı. Canikli, iktidarları döneminde özelleştirmelerin, şeffaf ve herkesin gözü önünde yapıldığını dile getirdi.

''İÇTÜZÜK, NEZAKET VE MANTIK ÇERÇEVESİNDE OLMALI''

AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, Meclis Başkanı Şahin'in tutumu lehinde yaptığı konuşmada, AK Parti Grubu olarak Anayasa değişikliği çalışmalarının bir an önce tamamlanmasını, milletin onayına sunulmasını istediklerini söyledi.Canikli, konunun tartışılıp, değerlendirilebileceğini ancak bunların içtüzüğe göre yapılması gerektiğini vurguladı.

Grup önerilerinin, ''sunuşlar'' bölümünde yer aldığını belirten Canikli, ''Arkadaşlarımızın itiraz ettiği konunun geçerliliği yok. Meclis Başkanlarının yöntemlerini tartışmaya açabiliriz ama bunun tutarlı olması gerekir. İçtüzüğe göre mantıklı çerçevesi olmalı. Tartışmaya, eleştiriye evet, arkadaşlar istediği kadar konuşsunlar, bunlara itirazımız yok. Ama bunları içtüzük, nezaket ve mantık çerçevesinde yürütmemiz gerekir. Şu anda sunuşları tartışıyoruz. Grup önerilerinin tartışılacağı yer sunuşlardır'' görüşünü dile getirdi.

Canikli, tartışmaların, kurallara uygun, şık ve siyaset kurumunun itibarına katkı sağlayacak şekilde yapılmasını istedi. Canik, Meclis Başkanı Şahin'in tutumunda, mevzuata ve içtüzüğe aykırılığın bulunmadığını kaydetti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da lehte yaptığı konuşmada, Başkanlığın Genel Kurula sunuşlarındaki ilk maddenin BDP'nin grup önerisi olduğunu belirtti. Elitaş, Başkanlığın da Genel Kurula sunuşlarının böylece okunduğunu vurguladı.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından TBMM Başkanı Şahin, daha önce sunuşlar olmadan birleşimin açılıp açılmadığına baktırdığını söyledi.

Şahin, ''Bunun o kadar çok örneği var ki, 2001'de 29. birleşim. '29. birleşimi açıyorum, toplantı yeter sayısı vardır. DSP, MHP, ANAP'ın içtüzüğün 19. maddesine göre müşterek önerileri vardır, önce okutacağım, sonra oylarınıza sunacağım' Aynısı değil mi? Tutumumda bir değişiklik olmamıştır'' dedi.
Usul tartışmasının tamamlanmasının ardından BDP'nin grup önerisinin görüşmelerine devam edildi. Öneri lehinde söz alan CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman, Türkiye'nin, dünyada çocukların şiddete uğradığı ülkelerin başında geldiğini belirtti. Arıtman, çocuk ve şiddetin asla yan yana gelmemesi gereken iki kelime olduğunu söyledi.

''Taş atan çocukların'' istismar edildiğini ifade eden Arıtman, çocukları toplumsal olaylarda kullananların cezalarının artırılması gerektiğini kaydetti.BDP Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal, ''çocuklar suça itiliyor diye gerçeklerin maniple edilemeyeceğini'' söyledi.

Hakkari'de bir çocuğun polisler tarafından sürüklendiğine işaret eden Birdal, ''Çocuklar değil insanlık yerde sürükleniyor. Bu, bir rejimin fotoğrafıdır'' diye konuştu.Konuşmaların ardından BDP'nin grup önerisi reddedildi.

Genel Kurulda daha sonra MHP Grubunun ''işsizlik'' konusunda Meclis araştırması açılmasına yönelik önergenin bugün görüşülmesine ilişkin önerisinin görüşülmesine geçildi. Öte yandan, TBMM Genel Kurulundaki Anayasa görüşmeleri süresince, Meclise ziyaretçi kabul edilmeyecek.

BİZE ULAŞIN