Yargıtay'a göre kendi üyeleri yargıdan muaf

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, "Yargıtay üyelerine tazminat davası açılması için Yüce Divan'da ceza davasından mahkûm olmaları şarttır" kararı verdi

Yargı, verdiği kararlar nedeniyle ne kadar sorumludur?" tartışmasına Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, "Yerel mahkeme hâkimlerinin verdikleri kararlar nedeniyle doğrudan tazminat davası açılabilir ama Yargıtay üyeleri hakkında böyle bir dava açılabilmesi için üyelerin Yüce Divan'da ceza davasından mahkûm olmaları şarttır" kararı ile son verdi. Yargıtay'ın bu kararına dayanak olan dava, M.S.B. adlı bir kişi tarafından 15'inci Hukuk Dairesi'nin iki üyesi ve tetkik hâkimleri aleyhine açıldı. M.S.B., Daire'nin verdiği bir kararla kendisinin zarara uğramasına neden olduğunu savunarak, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun (HUMK) "hâkimlerin sorumluluğu"nu içeren 573 ve devam maddelerine göre kendisine tazminat ödenmesini istedi. Ancak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, üyeler aleyhine açılan tazminat davasını oybirliğiyle reddetti. Kararın gerekçesinde, şu görüşler aktarıldı:

YARGITAY HARİÇ
"Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 573'üncü ve bunu izleyen maddelerinde düzenlenen mahalli mahkeme hâkimlerinin sorumluluk sistemi içinde Yargıtay üyelerine değinilmiyor. 573'üncü maddedeki 'hâkim' sözcüğünün Yargıtay üyelerini de kapsadığının düşünülmesi, yorum kuralları ile bağdaştırılamaz. Bu durumda Yargıtay üyeleri hakkında hangi hallerde görevden dolayı tazminat davası açılabileceği yasa ile belirlenmemiş oluyor. Yargıtay üyeleri ceza davalarında sadece Yüce Divan'da yargılanabildiğine göre görevleri nedeniyle tazminat davasına konu olmaları için Yüce Divan'da ceza davasından mahkûm olmaları şartı gerekir." Tetkik hâkimleri için böyle bir şart bulunmadığı sonucuna varan Hukuk Genel Kurulu, M.S.B.'nin açtığı davayı bölerek, tetkik hâkimleri ile ilgili bölümünün Yargıtay 15'inci Hukuk Dairesi'ne gönderdi. Yargıtay'ın kararı, birinci sınıfa ayrılmış hâkimlerle, birinci sınıfa ayrıldıktan sonra Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca Yargıtay üyesi seçilen hâkimler arasında da eşitsizlik yarattı. Çünkü birinci sınıfa ayrıldığı halde Yargıtay'a seçilmemiş olan yerel mahkeme üyeleri hakkında tazminat davası açılabiliyor.

BİZE ULAŞIN