'Kanunsuz emirden komutan sorumlu'

16. maddeye ilişkin soru cevap bölümünde 28 Şubat ve 27 Nisan bildirisi yayınlayanlara yönelik yargılama yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir sorulara muhatap olan Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül "Yargılama savcıların takdirindedir. Bu konuda bir şey söylemek mümkün değildir" yanıtı verdi. Gönül, darbe ve muhtıralar tartışılırken gündeme gelen "kanunsuz emir" konusu ve sorumluluk konusunda da örtülü bir şekilde komutanları işaret etti. Gönül, şunları söyledi: "Anayasa'nın 137. maddesinde kamu hizmetinde çalışan kimsenin üstünden aldığı konusu suç teşkil eden emri hiçbir surette yerine getirmeyeceği hüküm altına alındıktan sonra, son fıkrasında askeri hizmetlerin görülmesi için kanunla belirtilen istisnaların saklı olduğu belirtilmiştir. TCK'nın 24. maddesi uyarınca emrin hukuka uygunluğu denetlenmesinin kanunca engellendiği hallerde emri verenin sorumlu olduğunun düzenlendiği görülecektir."
BİZE ULAŞIN