'Kollamak' çıktı 'korumak' kaldı

Teklifte TSK'nın Cumhuriyet'i "koruma" görevi kaldı "kollama" görevi metinden çıkartıldı. AK Parti'de ise ilk değerlendirme Elitaş'tan geldi: Allık, ruj değiştirip getiriyorlar. "12 Mart-12 Eylül gibi olmasın, ama muhtıra verebilirsiniz" gibi bir yaklaşım var

CHP, TSK İç Hizmet Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Teklifi dün Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklifte CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Hakkı Süha Okay ile CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce'nin imzaları yer aldı. Muharrem İnce, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında teklifle ilgili olarak katı bir tutum içinde bulunmadıklarını belirterek, ''Teklif yeterli değilse, yeterli hale getirelim. Top hükümette...'' dedi. Meclis Başkanlığı'na sunulan teklifte, "Silahlı Kuvvetlerin vazifesi, Türk yurdunu ve anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini, parlamenter demokratik sistemin işlerliği çerçevesinde ve anayasaya bağlı olarak korumaktır" hükmü getirildi. Teklifin gerekçesinde, hükmün 1935 tarihli Ordu Hizmet Kanunu'nun tekrarı niteliğinde olduğu ve o tarihten bu yana yürürlükte olduğu belirtilerek, bu maddenin darbelere yasal dayanak yapıldığının belgelerde açıkça görüldüğü ifade edildi. 27 Mayıs müdahalesinin dayanağı olarak Ordu Dahili Hizmet Kanunu'nun 24.maddenin gösterildiği, 1924 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunun'nun genel hükümler başlığında bunun açıkça görüleceği belirtildi.

DARBELER GEREKÇEDE

Değişiklik teklifinin gerekçesinde 27 Mayıs'ta Milli Birlik Komitesi Genel Kurul toplantı tutanağına da yer verilerek, benzer ifadelerin 12 Mart muhtırasında ve 12 Eylül darbesinde de dayanak oluşturduğu belirtildi. Anayasaları ve yasaları askeri darbeye olanak tanıyan ülkelerin demokratik ülke olamayacağı vurgulanan gerekçede, TSK 35'de yapılacak değişiklikle Anayasa'da yer almayan bir yetkinin kullanılmasının önüne geçilmesinin amaçlandığı, parlamenter rejimin işlerliğini kesintiye uğratacak bir yorum yapılmasının tamamen engelleneceği ifade edildi.

ELİTAŞ: MAKYAJ YAPILMIŞ

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise teklifin incelendiğini belirterek şunları söyledi: "Makyajı değiştirerek getiriyorlar. Allık ve rujlarını değiştirerek getiriyorlar. CHP samimiyet testinden geçmeli. Parlamenter sistemi güçlendiren bir düzenleme yaptığımızda Anayasa Mahkemesi'ne koştular. Darbe heveslilerinin sivil yargıda yargılanmasını sağlayan 145'inci maddeye karşı 'Hayır' kampanyası açan bir CHP ile karşı karşıyayız. İlk bakışta gördüğümüz 27 Mayıs, 12 Eylül gibi darbe yapmayın diyor. 12 Mart'ta parlamento lağvedilmedi, siyasi partiler kapatılmadı. CHP, 12 Mart'a destek verdi. 27 Nisan'da da 'Bu doğru' dedi. CHP diyor ki 12 Mart, 12 Eylül gibi olmasın, ama muhtıra verebilirsin gibi bir yaklaşım çıkıyor. Ona rağmen böyle bir gelişme önemli. Ya biz bir teklif veririz veya parlamentoda komisyonlarda yeniden düzenlenerek çıkarılır."

BİZE ULAŞIN