Nasıl oy kullanılacak?

Pazar 12.09.2010
ABONE OL
HALK oylamasında, beyaz üzerinde ''Evet'', kahverengi üzerinde ''Hayır'' ibareleri bulunan birleşik oy pusulası kullanılacak.
OYLAMAYA katılanlar, üzerinde ''tercih'' yazılı mührü birleşik oy pusulasında tercih ettiği kısmın üzerine basarak oyunu verecek.
YETERLİ "tercih'' mührü olmaması durumunda ''evet'' mührü kullanılabilecek.
SEÇMEN bilgi kağıtları ve üzerinde TC vatandaşlık numarası bulunan geçerli kimlik belgeleriyle oy verilecek.
TC kimlik numarası nüfus cüzdanı üzerinde olmayanlar, nüfus idaresinden alınacak TC kimlik numarasını taşıyan mühürlü ve imzalı nüfus kayıt örneğinin aslını Sandık Kurulu Başkanlarına nüfus cüzdanı, resmi daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, avukatlık kimlik belgesi gibi belgelerle birlikte ibraz ederek oy kullanabilecek.
SEÇMEN bilgi kağıdı gelmeyip kütüğe kayıtlı olanlar, ibraz edecekleri geçerli kimlik belgeleriyle oy verebilecek.
HER seçmen, hangi sandık seçmen listesine yazılmış ise ancak o sandıkta oy kullanacak.
REFERANDUMDA belediyeler, köy ve mahalle muhtarlığınca düzenlenen belgelerle oy kullanılamayacak. Bunun tek istisnası ceza infaz kurumlarında ve tutukevlerinde taksirli suçlardan hükümlü bulunanlar ile tutuklu seçmenlere cezaevi idaresince verilmiş belge olacak. Bu belgede de yine kimlik numarası şartı aranacak.
SANDIĞA gitmeyen ve oy kullanmayan seçmenlere 22 TL para cezası uygulanacak.