20 kurumdan görüş istendi

Perşembe 30.09.2010
ABONE OL
Adalet Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) ile ilgili anayasa değişikliğine paralel hazırladığı uyum yasası taslak metni için 20 kuruluştan görüş istedi. Henüz Bakanlar Kurulu'na sunulmadığının altı çizilen metin Adalet Bakanlığı'nca resmi internet sitesinde de yayımladı ve 49 maddeden oluşan taslak metne son şekli verilmeden Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, YSK, Türkiye Adalet Akademisi, YÖK, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Noterler Birliği ile ilgili kurum ve kuruluşlar olmak üzere yirmi yere görüşlerini bildirmeleri için gönderildiği belirtildi.