Ölen kocasının soyadını kullanan kadının zaferi

Yargıtay, kocası öldükten sonra başka bir erkekle yaşayan kadının soyadını geri alan yerel mahkeme kararını bozdu

  1. Haberler
  2. Gündem
Salı 14.12.2010 ABONE OL
YARGITAY, kocasının ölümünün ardından başka bir erkekle beraber olduğu iddia edilen kadının, ölen kocasının soyadından mahrum bırakılmasına hükmeden yerel mahkeme kararını bozdu. Davacı S.P., oğlu T.P.'nin hayatını kaybetmesi üzerine, gelini Y.P.'nin başka bir erkekle ilişki yaşadığını ve ölen kocasından maaş aldığını ileri sürerek, davalının, P. olan soyadını kullanmasının önlenmesi ve bu soyadın nüfustan silinmesine karar verilmesi istemiyle dava açtı.

KADIN İSTEMEDİKÇE

Davayı görüşen yerel mahkeme, davalının P. olan soyadını kullanmasının önlenmesine, kocası hanesindeki kaydının kapatılarak baba hanesine döndürülmesine hükmetti. Davalı Y.P. de yerel mahkeme kararını temyiz etti. Davanın temyiz görüşmesini yapan Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, T.P.'nin ölümüyle davalı kadının dul kaldığını ve başka bir kişi ile resmen evliliğinin bulunmadığının anlaşıldığını ifade etti. Türk Medeni Kanunu'nun 187'nci maddesindeki "kadın evlenmekle kocanın soyadını alır" şeklindeki hükmü anımsatan Daire kararında, şöyle denildi: "Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 67'nci maddesi hükmüne göre de, kocası ölen kadın, yeniden evlenmedikçe ölen kocasının aile kütüğünde kalır ve kocasının soyadını taşımaya devam eder. Ancak, kendisinin yazılı istemde bulunması durumunda bekârlık hanesine dönerek, bekarlık soyadını alıp, kapanmış olan nüfus kaydı açılabilir. Sözü edilen madde hükümlerinden de açıkça anlaşıldığı üzere, kocası ölen kadın, kendi istemi ile bekarlık soyadını almadıkça veya haklı nedenlere dayanarak soyadının değiştirilmesini isteyip bu yolda mahkemece karar verilmiş olmadıkça, ölen kocasının soyadını taşımayı sürdürür. Kocası ölmekle dul kalan kadının kendisi dışında üçüncü kişilerin onun soyadının değiştirilmesi konusunda dava açma hakları ve dolayısı ile aktif husumet ehliyetleri yoktur."

BUGÜN NELER OLDU