Erdoğan’dan nükleer dersi

Başbakan Tayyip Erdoğan, "Nükleer terörizm en ciddi tehdittir" dedi ve ekledi: Askeri nükleer tesis ve stoklar da terör tehdidi altındadır. Dünyada pek çok nükleer reaktör, artık ömrünü tamamladı. Barışçıl amaçlarla nükleer teknolojiye erişim hakkı ise engellenmemelidir

Başbakan Tayyip Erdoğan, Güney Kore'nin başkenti Seul'de gerçekleştirilen Nükleer Güvenlik Zirvesi'ni programında yer almamasına rağmen iki konuşmayla bitirdi. Erdoğan, önce "Nükleer Güvenlik-Emniyet Bağlantısı" temalı öğle çalışma yemeğinde konuştu. Ardından zirvenin kapanış oturumunda, aralarında ABD Başkanı Obama'nın da olduğu 53 lidere Türkiye'nin nükleer politikasının temel ilkelerini ve hedefini açıkladı. Japonya'da tsunamiye bağlı olarak yaşanan Fukuşima kazasına atıf yapan Başbakan "Nükleer santraller eski, bakımını iyi yapın" dedi. Erdoğan şu mesajları verdi:

SAN TRALLER ESKİDİ

JAPONYA ÖRNEĞİ: Çernobil ve "Three Miles Island" kazalarının ardından Fukuşima'da yaşananlar bize bir kez daha nükleer güvenliğin hayati önemini ve nükleer enerjinin karşı karşıya bulunduğu sınamaları hatırlattı. Hali hazırda 30 civarında ülkede nükleer güç reaktörü bulunuyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) göre 60 kadar ülke nükleer güç programlarına ilgi duyuyor ve aktif olarak planlıyor. UAEA, dünya üzerindeki nükleer güç reaktörlerinin yüzde 80'nin 20 yaşın üzerinde olduğunu ve bir kısmının yaşam ömrünü tamamladığını rapor ediyor. Bu tesislerin bakımlarının optimal düzeyde sağlanması özel önem arz ediyor.
ÇEVRENİN KORUNMASI ŞART: Potansiyel nükleer ve radyolojik olaylar, sınır aşan sonuçlar oluşturabiliyor. Halkın, tesislerin ve çevrenin korunması amacıyla en yüksek nükleer güvenlik seviyelerinin sağlanması, uluslararası tedbirler alınması gerekiyor. Liderler olarak bizlerin nükleer güç üretme programlarına kamuoyunun güveninin sağlanmasında öncelikli sorumluluğu bulunuyor.
DENEYİMLERİ PAYLAŞALIM: Biz Türkiye'de en yüksek nükleer güvenlik ve emniyet standartlarının sağlanmasına yönelik çabalarını tamamlayan ve destekleyen sanayi ortaklarıyla birlikte çalışıyoruz. Gerek nükleer emniyet gerek güvenlik alanında edinilen deneyimler bütün uluslararası toplumun yararına olacak şekilde paylaşılmalı.
NÜKLEER TERÖR CİDDİ TEHDİT: Nükleer terörizm, küresel güvenlik ve istikrara yönelik en ciddi tehditlerden biri. Nükleer ve radyoaktif maddelerin devlet dışı aktörlerin eline geçme ihtimalinin son derece olumsuz sonuçları tüm ülkeler için aynı ölçüde geçerli. Bu durum söz konusu tehdide karşı ortak hareket etmemizi gerekli kılmaktadır.

NÜKLEER GÜÇTE İDDİALIYIZ

SİLAHTAN ARINDIRILMIŞ BİR DÜNYA: Türkiye nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya hedefine ve nükleer enerjiden güvenli ve barışçıl amaçlarla yararlanma ilkesine bağlılığını kararlı bir şekilde sürdürüyor. Bu çerçevede küresel yayılmanın önlenmesi rejiminin üç boyutunun dengeli bir şekilde güçlendirilmesine yönelik uluslararası çabaları tümüyle destekliyoruz.
BARIŞÇIL ENERJİYİ ENGELLEMESİN: Kendi nükleer enerji programını uygulamaya geçirmek üzere olan bir ülke olarak uluslararası yükümlülüklerini tamamen yerine getiren tüm ülkelerin nükleer enerjiden en geniş biçimde yararlanma haklarını destekliyoruz. Burada aldığımız önlemler hiçbir şekilde nükleer enerjinin barışçı kullanımına ve nükleer teknoloji teçhizat ile maddelere barışçıl amaçlarla erişime engel teşkil etmemeli. Türkiye gibi artan ulusal gereksinimlerini karşılamak amacıyla enerji arz kaynaklarına nükleer gücü dahil etme zorunluluğunda bulunan ülkeler için bu hayati önem arz ediyor.
2030 VİZYONU: Türkiye, Avrupa'nın 6, dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi konumundadır. Güvenli, maliyeti düşük ve çevreye duyarlı enerji kaynaklarından istifade etmek kalkınma stratejilerimizin odağını oluşturmaktadır. Türkiye iddialı bir nükleer güç programını başlatmıştır. Ve ülkenin enerji ihtiyacını sürdürülebilir şekilde karşılamak için bu programı kararlılıkla uygulayacaktır. Hedefimiz 2030'da elektrik üretimimizin yüzde 10'unu nükleer güç kaynaklarından sağlamak.
ASKERİ TESİSLER UYARISI: Nükleer güç programımızı uygularken uluslararası belgelere ve UAEA ilkelerine dayalı en yüksek emniyet standartlarını sağlayacağız. Raporlara göre küresel düzeyde nükleer madde stokları 120 bin nükleer silah ya da patlayıcı üretmeye yetecek miktarda. Bu maddelerin yüzde 60'tan fazlasının askeri programlarda kullanıldığı belirtiliyor. Askeri tesisler ve stoklar terör tehdidinden uzak değildir. Emniyet kaygılarını eşit ölçüde dikkate almak durumundayız.
SİLAHSIZLANMA ORTAK SORUMLULUK: Nükleer silah var olduğu sürece yetkisiz çevrelerin erişimi olasılığı dahil olmak üzere bu silahlarla bağlantılı risklerin de varlığını sürdüreceğini aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu itibarla nükleer silahların azaltılması ve sonunda bertaraf edilmesi suretiyle küresel silahsızlanma hedefine ulaşmak hepimizin ortak sorumluluğu.

BİZE ULAŞIN