Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) tüzüğünün bazı maddelerinde Siyasi Partiler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu'na aykırılıklar bulunduğu iddiasıyla partiye ihtar verilmesi istemini karara bağladı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın AK Parti'nin tüzüğünde yer alan bazı maddelerinde 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'na aykırılıklar bulunduğu iddiasıyla partiye ihtar verilmesine ilişkin talebi Anayasa Mahkemesi tarafından görüşülerek karara bağlandı. Karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Anayasa Mahkemesi söz konusu maddelerle ilgili partiye ihtar verilmesi talebini oyçokluğu ile reddetti.

İHTAR İSTEMİNE KONU OLAN MADDELER

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, AK Parti'ye gönderdiği 20.6.2005 günlü yazısında, 2820 sayılı Kanun ile siyasi partilere ilişkin diğer yasaların emredici hükümleri dikkate alınmak suretiyle Parti Tüzüğü üzerinde yapılan incelemede, toplam sekiz madde halinde aykırılık tespit edildiğini belirterek bunların giderilmesini talep etti.

Adalet ve Kalkınma Partisi ise 4.10.2005 tarihli yazıyla, Parti Tüzüğü ile ilgili incelemenin daha önce Başsavcılıkça yapıldığını, Başsavcılığın bu incelemenin sonucuna ilişkin yazısında belirtilen tek eksikliğin de sırf 'farklı kanaat oluşmaması' saikiyle tüzük değişikliği yapılarak giderildiğini, dolayısıyla yeni bir Tüzük değişikliği yapılmadığı sürece aynı incelemenin tekrarlanmasının hukukî güvenlikle bağdaşmayacağını ifade ettikten sonra Başsavcılığın ileri sürdüğü şekilde Tüzükte kanunun emredici hükümlerine aykırılık bulunmadığını madde bazında sıraladı.

Bunun üzerine Başsavcılık, Parti'ye muhatap ilk yazısında yer verdiği Tüzüğün 39/son ve 144/1 maddelerine ilişkin ihtar istemi dışındaki altı madde ile, anılan yazıda bağımsız bir başlık altında yer vermediği Tüzüğün 70/son maddesine ilişkin olarak anılan Parti'ye ihtar verilmesini talep etti.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARINI VERDİ

Parti Tüzüğü'nün 39/son, 40, 50/son, 57/4, 62/1-2, 70/son ve 126. maddelerinde yer alan düzenlemelerin, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 8. maddesi, 14. maddesinin ikinci, beşinci, yedinci, sekizinci fıkraları, 15, 16, 19/5, 20/9, 21/1-10, 37/2 ve 93. maddeleri ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 75 ve 79. maddelerine aykırılık oluşturduğu, bu aykırılıkların giderilmesi için 2820 sayılı Yasa'nın 104. maddesi uyarınca Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ihtar kararı verilmesi istemiyle ilgili olarak Anayasa Mahkemesi:

Tüzüğün 39. maddesinin son fıkrasına yönelik ihtar isteminin Reddine (Fulya Kantarcıoğlu, Mehmet Erten ile Fettah Oto'nun karşı oyları ve oy çokluğuyla )
Tüzüğün 40. maddesine yönelik ihtar isteminin Reddine (Fulya Kantarcıoğlu'nun karşı oyu ve oy çokluğuyla)
Tüzüğün 50. maddesinin son fıkrasına yönelik ihtar isteminin Reddine (Fulya Kantarcıoğlu ile Fettah Oto'nun karşı oyları ve oy çokluğuyla)
Tüzüğün 57/son ve 62.2 maddelerine yönelik ihtar isteminden, Parti tarafından bu maddelerde yapılan değişiklik nedeniyle vazgeçildiğinden, konusu kalmayan istem hakkında karar verilmesine yer olmadığına oy birliğiyle
Tüzüğün 70. maddesinin son fıkrasına yönelik ihtar isteminin Reddine (Osman Alifeyyaz Paksüt, Fulya Kantarcıoğlu, Mehmet Erten ile Fettah Oto'nun karşı oyları ve oy çokluğuyla)
Tüzüğün 126. maddesine yönelik ihtar isteminin reddine (Fulya Kantarcıoğlu, Mehmet Erten ile Fettah Oto'nun karşı oyları ve oy çokluğuyla)
Karar örneğinin, gereği için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.
Öte yandan kararda tüzük maddelerine yönelik ihtar isteminin reddine karşı oy kullanan üyelerin karşı oy gerekçeleri de yer aldı.

BİZE ULAŞIN