Çukurca'da kahreden ayrıntı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el yapımı mayınların patlaması sonucu 7 askerin şehit olduğu olayda, mayınların yerini gösteren belgelerin patlamadan sonra hazırlandığı ortaya çıktı.

"Özellikle kılavuz olarak görevlendirilen personelin alarm-ikaz sisteminin arazideki yerlerini tam olarak bilmediği kanaatine varılmıştır" denilen bilirkişi raporunda, Çukurca İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan "Olay Yeri inceleme Raporu"nun ekinde yer alan alarm, ikaz ve ihbar sisteminin yerlerini gösteren belgenin olaydan ve patlayıcılar imha edildikten sonra düzenlendiği bilgisine yer verildi.

Davada, 2 albay ve 2 yarbaydan oluşan bilirkişi heyetinin "ek" raporu Genelkurmay Askeri Mahkemesi'ne ulaştı. "Ek bilirkişi raporu"nda, Jandarma Albay İsmail Duvan, İstihkam Albay Veysel Eroğlu, Piyade Kurmay Yarbay Ahmet Yıldırım ve Piyade Kurmay Yarbay Murat Koca, mahkemenin sorularını yanıtladı. Hakk'ri'nin Çukurca İlçesinde 27 Mayıs 2009 yılında el yapımı mayının patlaması sonucu 7 askerin şehit olmasıyla ilgili davada 2 albay ve 2 yarbayın hazırladığı bilirkişi raporunda, olay sırasında bölgede görevli komutanların ifadeleri değerlendirilerek, "Özellikle kılavuz olarak görevlendirilen personelin alarm-ikaz sistemin arazideki yerlerini tam olarak bilmediği kanaatine varılmıştır" denildi. Raporun, hiç bir kurumun ve kimsenin etkisi altında kalmadan ve herhangi bir endişe taşımadan hazırlandıkları bilgisine yer veren bilirkişiler, alarm-ikaz ve ihbar sisteminin yerlerini (koordinatlarını veya harita üzerinde işaretlenmiş yerlerini) gösteren belgelerin olayın olduğu 27 Mayıs 2009 tarihinden sonra düzenlendiğine dikkat çekti. Raporda, olay öncesinde düzenlenen alarm-ikaz sisteminin yerlerini gösterir herhangi bir belgenin tespit edilemediği bilgisine yer verildi. Çukurca İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan "Olay Yeri inceleme Raporu"nun ekinde yer alan alarm, ikaz ve ihbar sisteminin yerlerini gösteren belgenin olaydan ve patlayıcılar imha edildikten sonra düzenlendiğinin ifade edildiği raporda, patlayıcıların yerlerini gösteren diğer krokilerin ise olayı izah etmek amacıyla olaydan sonra ilgili personel tarafından hazırlandığına dikkat çekildi.


TAHRİP ELAMANI BULUNMAMAKTADIR

Raporda, hava ve arazi şartları nedeniyle 3-4 günde bir farklı birliklerin görev yaptığı bir üs bölgesinde birlikler arasında devir teslim yapılırken yanlış aktarma, yazılı k'ğıdın kaybolması, harita üzerinde işaretlenmiş yerlerin yanlış bilinmesi veya değişmesi gibi hataların oluşmasının önüne geçmek için aram, ikaz ve ihbar sistemi döşendikten sonra koordinatlarının ve harita üzerinde işaretlenmiş bir krokisinin o bölgede görev yapan birliklerin ortak komutanlığı tarafından yazılı bir emir yayımlanarak, kayıt altına alınmasının faydalı olacağı belirtildi. Bir önceki bilirkişi raporuna atıfta bulunularak, patlayıcı düzenekleri hazırlayan ve döşeyen iki uzman erbaşın hazırlama ve döşeme yetkilerinin olmadığı, müdahale ve zararsız hale getirme konularında ise sadece yerinde imha yetkileri olduğu bilgisine yer verilen raporda şu tespitler yer aldı:

"1 Mayıs 2009 tarihinde ve olayın gerçekleştiği 27 Mayıs 2009 tarihinde Han Tepe Bölgesi'nde görev yapan iki Jandarma Uzman Çavuşdan birisinin dedektörcü diğerinin ise şişçi kadrosunda bulunmalarından dolayı, tahrip elemanının olmadığı yerde aldıkları kurs içeriğinde verilen tahrip eğitimi dolayısıyla ve birinci/ikinci seviye EYP'lere müdahale yetki grubu içerisinde olmaları nedeniyle tahrip elemanını yetkileri çerçevesinde sadece yerinde imha yetkilerinin bulunduğu kanaati oluşmuştur."


MAYIN KROKİLERİ OLAYI İZAH ETMEK İÇİN HAZIRLANMIŞ


Mayın ve EYP'lerin yerinde imha yöntemlerine ilişkin bilgilerin de yer aldığı raporda, TSK'nın kendi personeline tehlike yaratmaması, mayınlı bölgeyi kullanmasına mani olunması için alarm ikaz sistemlerinin etrafının tel çiti ile çevrilmesinin uygun bir hareket tarzı olacağı görüşü yer aldı. Raporda, "Olay öncesinde düzenlenmiş herhangi bir belge tespit edilememiştir. Çukurca ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan "Olay Yeri inceleme Raporu'nun ekinde yer alan belgenin olaydan ve patlayıcılar imha edildikten sonra düzenlendiği, patlayıcıların yerini gösteren diğer krokilerin ise olayı izah etmek maksadıyla olay sonrasında ilgili personel tarafından hazırlandığı görülmüştür" denildi.


KLAVUZ BİLE PATLAYICILARIN YERLERİNİ TAM OLARAK BİLMİYORRaporda, hava ve arazi şartları nedeniyle 3-4 günde bir farklı birliklerin görev yaptığı bir üs bölgesinde birlikler arasında devir teslim yapılırken, yanlış aktarma, yazılı k'ğıdın kaybolması, harita üzerinde işaretlenmiş yerlerin yanlışlıkla silinmesi veya değiştirilmesi gibi hataların oluşmasının önüne geçmek amacıyla alarm-ikaz ve ihbar sistemi döşendikten sonra bu sistemin bulunduğu koordinatlarının ve harita üzerine işaretlenmiş bir krokisinin kayıt altına alınmasının faydalı olacağına dikkat çekildi. Raporda, "1. Komando Tabur Komutanlığı'nın kılavuz almadan intikale başladığı, 8. Komando Bölük Komutanlığı'nın ise intikale başladıktan sonra kılavuzun geldiği, klavuz olarak görevlendirilen çavuşun ifadelerinde de alarm-ikaz ve ihbar sistemi olarak döşenen patlayıcıların yerlerini tam olarak bilmediği ifadesi mevcuttur. Dava dosyası muhteviyatı incelendiğinde Yüzbaşı N.A.'nın ifadelerinde patlayıcıların koordinatlarının kendisinde olduğunun söylediği tespit edilmiş, ancak dava dosyası muhteviyatında olay öncesinde hazırlanan ve koordinatların yazılı olduğu bir belge bulunamamıştır" denildi. Raporda, 15 Aralık 2005 tarihli, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Işık Koşaner imzalı birliklere gönderilen ve iç güvenlik harek'tı bölgesindeki mayınların temizlenmesi konulu "Kara Mayınlarıyla İlgili Sözleşmelere İlişkin Uygulama Emri" ile Ottowa Sözleşmesi de yer aldı.

BİZE ULAŞIN